Zon- en windenergie 1 miljard euro goedkoper dan biomassacentrale Langerlo

We kunnen meer dan genoeg zonne- en windenergie opwekken om de biomassacentrale in Langerlo te vervangen. Bovendien sparen we zo meer dan 1 miljard aan subsidies uit. Dat blijkt uit een nieuw rapport(1) van onderzoeksinstelling EnergyVille op vraag van Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en lokale partners in Transitie Limburg(2). Het schrappen van de voorziene subsidies aan Langerlo kan de Turteltaks verlagen én ons helpen ambitieuzer in te zetten op de energie van de toekomst.

Uit de studie van EnergyVille blijkt dat er voldoende plaats is om jaarlijks 38 TWh zonne-energie te produceren en meer dan 9 TWh windenergie op land. De biomassacentrale van Langerlo zou jaarlijks naar schatting 2,6 TWh produceren of 10% van de doelstelling voor hernieuwbare energie voor 2020. Er is dus meer dan genoeg plaats om die te vervangen door zonne- en windenergie. EnergyVille berekende dat we tegen 2024 evenveel stroom met wind en zon kunnen produceren als met de biomassacentrale van Langerlo, als we jaarlijks gemiddeld 250 MW aan extra zonnepanelen en 200 MW aan windturbines plaatsen. Met wind en zon besparen we ook meer dan 1 miljard euro aan subsidies ten opzicht van de biomassacentrale van Langerlo.

(3)

Uit het rapport blijkt ook dat we de hernieuwbare energiedoelstellingen tegen 2020 kunnen halen zonder de biomassacentrale van Langerlo. Voorwaarde is wel dat onze overheid meer investeert in groene warmte en elektrisch transport.

In tegenstelling tot Langerlo zullen de windturbines en zonnepanelen ook op lange termijn nog duurzame stroom produceren. Het rapport van EnergyVille bevestigt dat een biomassacentrale in Langerlo niet rendabel kan zijn zonder subsidies en dus maximum voor 10 jaar (de duur van de subsidies) zou draaien. “In plaats van meer dan 2 miljard aan subsidies op te stoken in een vervuilende biomassacentrale, moeten we volop kiezen voor zon en wind. Dat zijn energiebronnen die op lange termijn deel zullen blijven uitmaken van onze energiemix. De centrale van Langerlo helpt ons op termijn geen stap verder”, zegt Joeri Thijs van Greenpeace.

Uitbater Graanul Invest kon nog steeds geen sluitend financieel plan voorleggen voor de biomassacentrale ondanks de beloofde 2 miljard aan subsidies. De uitbater vroeg daarom uitstel voor de opstart van de centrale. Van dat uitstel kan geen sprake zijn. “We moeten vandaag kiezen voor betaalbare én duurzame hernieuwbare energie. De Vlaamse overheid en minister Tommelein hebben nu de kans om definitief de stekker uit Langerlo te trekken. Dan kan de Turteltaks naar beneden én komen er meer middelen beschikbaar  voor zon en wind”, zegt Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu.  “Zon en wind kunnen voor minstens 1 miljard minder subsidies evenveel stroom produceren als Langerlo”.

Recent bleek ook dat eigenaar Graanul Invest gebruik maakt van volledige bomen voor meer dan de helft van zijn grondstoffen(4). “Dit doet de CO2-uitstoot stijgen in plaats van dalen en ondermijnt al helemaal het ‘duurzame verhaal’ voor Langerlo”, voegt Van Dyck toe.

Ook de lokale partners in Transitie Limburg ijveren voor een Limburgse omslag naar zonne- en windenergie. “Wij pleiten voor verder onderzoek naar omscholingsmogelijkheden voor wie nu nog in verouderde energiecentrales als Langerlo werkt, en naar de nieuwe jobs die nodig zullen zijn voor de energie-transitie in Limburg: installateurs van zonnepanelen, constructie en montage van windmolens en lokale opslag voor collectief geproduceerde energie”, besluit Hugo Trésinie voor Transitie Limburg.

 

(1) energyville.be/nieuwsbericht/de-biomassa-centrale-langerlo-gegevens-en-alternatieven

(2) Transitiegroepen ijveren wereldwijd voor een lokale overgang naar een fossielarme, milieu- en mensvriendelijke samenleving. Transitie Limburg wil netwerken tussen mensen en groepen met gelijkaardige doelstellingen. Zo zijn er onder meer bruggen met bijvoorbeeld Greenpeace Limburg, Bronsgroen, Hart boven Hard, Natuurpunt Limburg, Universiteit voor het Maatschappelijk Belang, Vreucht van Eigen Bodem, LETS Limburg, volkstuinen, …

(3) Merk op dat dit zuiver de subsidiekost is voor 26TWh elektriciteitsproductie. Dit is dus berekend voor nieuwe installaties die onder de huidige regelgeving vallen, en niet voor de bestaande gesubsidieerde installaties. Ook de toekomstige wijzigingen in de regelgeving zijn niet meegenomen in deze vergelijking. De laatste jaren zag men bijvoorbeeld een sterke daling van de kosten van zon- en windenergie. Bovendien vermeldt de tabel enkel de zuivere subsidiekost, waarbij andere systeemkosten (netaansluiting, impact op marktwerking…) niet meegerekend zijn.

(4) Meer uitleg hier en op p. 11 van dit verslag van Graanul Invest.

Biomassa & biobrandstoffen Greenpeace

Meer over Biomassa & biobrandstoffen