Algemene verkoopsvoorwaarden Bond Beter Leefmilieu

Online geplaatst 14/2/2020

De websites www.bondbeterleefmilieu.be en shop.bondbeterleefmilieu.be worden beheerd door Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw (hieronder “BBL”). In het kader van zijn basisopdracht organiseert BBL op regelmatige basis lezingen, studiedagen, workshops en (netwerk)evenementen. Via deze website verkoopt BBL entreebewijzen die toegang verlenen tot de genoemde events. 

Voor de onmiddellijke online betalingsverwerking werkt BBL samen met de erkende Payment Service Provider Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016EE Amsterdam (Nederland) - btw NL81.58.39.091.B01 - www.mollie.com. De betalingen na ontvangst van een factuur van BBL verlopen via de financiële rekening van BBL.

Door een bestelling te plaatsen via deze website stemt u in met de voorwaarden van het online verkoopsbeleid van BBL, zoals dat hieronder wordt uiteengezet. 

BBL behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht bij publicatie op de website.

Prijs

Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde prijzen inclusief btw.

Bestelling, betaling en toezending

U bevestigt 18 jaar of ouder te zijn.

De aankoop van een toegangsbewijs is pas definitief na ontvangst van de betaling van de verschuldigde geldsom. 

U kunt betalen met een kredietkaart of betaalkaart (onmiddellijke online betaling), met of zonder aanvraag van een factuur na de betaling. Indien u voor uw onderneming eerst een bestelling met officieel bestelbonnummer dient te plaatsen, kan u betalen na ontvangst van de factuur van BBL. De bestelling met bestelbonnummer geldt als officiële aankoopbevestiging en geeft dan ook onmiddellijk aanleiding tot betaling van de factuur. 

De persoon of onderneming die de bestelling plaatst wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer aan een derde moet worden gefactureerd.

De persoon of onderneming die de bestelling plaatst is verantwoordelijk voor het invullen van de juiste gegevens, zoals de naam van de deelnemer, het e-mailadres en, in voorkomend geval, de facturatiegegevens. 

Na de bestelling en/of betaling ontvangt u per e-mail een bevestiging.

Annulering

Toegangsbewijzen besteld en/of betaald via de website van BBL kunnen niet worden geannuleerd, noch worden terugbetaald.

Overeenkomstig artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch Recht is het herroepingsrecht niet van toepassing op bestellingen en aankopen via deze website en beschikt de consument dus niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Wie een bestelling plaatst via de betaalwijze “Ik kan niet online betalen en heb eerst een factuur nodig” bevestigt door deze handeling een officiële aankoop en kan deze aankoop niet annuleren. 

Wijzigingen in het programma geven geen aanleiding tot terugbetaling.

Ook overmacht in hoofde van de koper en/of deelnemer wordt niet aanvaard als reden voor terugbetaling. 

Afgelasting

Toegangsbewijzen worden enkel terugbetaald indien het event door BBL wordt afgelast. 

Klachten

Klachten kunnen worden gemaild naar boekhouding [at] bblv.be (boekhouding[at]bblv[dot]be).

Gegevensbescherming

Bij de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens zijn onze privacyvoorwaarden van toepassing. U kan deze hier raadplegen.

Contact

U kunt tijdens de kantooruren terecht op het nummer 02 282 17 20. 

Of u kunt een e-mail sturen naar info [at] bblv.be (info[at]bblv[dot]be).

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw

Tweekerkenstraat 47

1000 Brussel

BTW (BE) 0416.114.756

© Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw - Alle rechten voorbehouden