Bron: Bond Beter Leefmilieu

Verladers en mental shift: uitdagingen en actiepunten voor goederenvervoer via het spoor

Bron: Bond Beter Leefmilieu

In een tijd waarin duurzaamheid en efficiƫntie steeds belangrijker worden, staat het goederenvervoer voor een cruciale uitdaging: de modal shift. Na uitgebreid onderzoek en gesprekken met belangrijke stakeholders in de sector, is duidelijk geworden dat deze overgang niet zonder obstakels verloopt. Laten we eens kijken naar de belangrijkste bevindingen en de actiepunten die de federale overheid zou moeten overwegen om deze transitie te stimuleren.

Een balans tussen snelheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid

Voor verladers zijn snelheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid essentieel bij het vervoeren van hun goederen. Ze moeten snel kunnen reageren op veranderingen in de vraag en erop kunnen vertrouwen dat hun lading op tijd en intact op de plaats van bestemming aankomt. Helaas worden deze eisen vaak gehinderd door vertragingen in containerterminals en operationele tekortkomingen bij spoorvervoer. Het is duidelijk dat er verbeteringen nodig zijn om het vertrouwen van verladers in alternatieve vervoerswijzen te vergroten.

Oplossing 1 : Samenwerken voor succes

Een van de grootste uitdagingen bij het realiseren van een modal shift is het bevorderen van samenwerking tussen verschillende belanghebbenden. Initiatieven zijn vaak gestrand door gebrek aan commitment, verschuivende belangen en organisatorische bottlenecks. Een effectieve samenwerking tussen havens, vervoerders, terminaloperators en overheden is cruciaal om grensoverschrijdende transportprestaties te verbeteren en de modal shift te realiseren.

Oplossing 2: De weg naar duurzame dienstverlening

Hoewel veel initiatieven voor een modal shift zijn gestrand, zijn er ook structurele problemen binnen de spoorwegdienstverlening die aandacht vereisen. Stakingen en operationele tekortkomingen hebben geleid tot een lage betrouwbaarheid en doorlooptijd, waardoor verladers terughoudend zijn om de overstap naar het spoor te maken. Deze problemen moeten worden aangepakt om het vertrouwen in het spoor als volwaardig alternatief voor wegtransport te herstellen.

Oplossing 3: Een nieuwe denkwijze

Ten slotte blijft de perceptie van verladers een cruciale factor bij de keuze van een transportmodus. Onderzoek toont aan dat verladers een toename van de transporttijd over het algemeen negatief ervaren, wat de dominantie van wegtransport verklaart. Het is daarom belangrijk om verladers bewust te maken van de voordelen van alternatieve vervoerswijzen en hen te stimuleren om de overstap te maken.

Oplossing 4: Een toekomstgerichte aanpak

Om de modal shift te versnellen, moet de federale overheid actie ondernemen. Door verladers te ondersteunen bij het oprichten van een spoorcommunity en subsidies toe te kennen voor verkennende haalbaarheidsstudies, kan de overheid een stimulerende rol spelen in deze transitie. Samenwerking, innovatie en een gecoƶrdineerde aanpak zijn essentieel om de uitdagingen van de modal shift te overwinnen en een duurzame toekomst voor het goederenvervoer te realiseren.

Lees meer over de obstakels en oplossingen in onze gids Actieplan Innovatief Spoorgebruik

Vrachtverkeer Actieplan Innovatief Spoorgebruik

Meer over Vrachtverkeer