Neen, bomen opstoken als biobrandstof is geen klimaatoplossing

Het ‘Black Book of Bioenergy’, dat werd samengesteld door de Europese ngo’s Birdlife en Transport & Environment, bundelde bewijs van vernietigende biomassa-activiteiten in Europa en Rusland. Wat blijkt? Ook hier worden miljoenen tonnen biomassa geoogst die het klimaatprobleem dreigen te verergeren in plaats van op te lossen. In eigen land gaan ze ook mee met die foute trend: een veld van genetisch gemodificeerde populieren voor biobrandstoffen is geen geschikte biomassa.

Bomen en energieteelten in de oven

Kan het gebruik van biomassa de klimaatverandering counteren? Het antwoord is dubbel. Afvalstromen, zoals zagemeel en resten van het beheer van bossen en natuurgebieden, kunnen zonne- en windenergie op een duurzame manier aanvullen. In de praktijk zien we echter dat hoe langer hoe meer volledige bomen uit waardevolle bossen in biomassa-installaties verdwijnen. Daarnaast verdringen palmolieplantages natuurlijke bossen om biodiesel te maken en vergisten we maïs om onze energiehonger te stillen. 

De problemen van de houtpellets in gebieden zoals Canada zijn al langer gekend. Maar het ‘Black Book of Bioenergy” toont aan dat er ook dichter bij huis heel wat schade wordt aangericht door foute biomassa te oogsten. Waardevolle bossen in Slovenië en Italië worden gebruikt om “groene energie” mee op te wekken, Duitse landbouwgrond wordt meer en meer ingepalmd door maïs voor energie en volledige Russische bomen verdwijnen in talloze biomassa-installaties in Europa.

Ook hier het slechte voorbeeld

Ook in eigen land trekken we helaas nog de foute biomassakaart. Deze week voerden de activisten van Field Liberation Movement (FLM) actie aan een veld met genetisch gemodificeerde populieren. Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) heeft er een proefveld met populieren die werden gewijzigd zodat ze minder lignine zouden bevatten. 

Dat zou de bomen geschikter maken om ze te verwerken tot biobrandstof. Daarbij dromen ze al hardop van de mogelijkheid om deze gewijzigde populieren te exporteren naar energieplantages overzee. Een barslecht idee: die praktijk biedt geen oplossing voor de klimaatopwarming, en leidt bovendien tot bijkomend landgebruik en vergroot zo de concurrentie tussen voedsel, waardevolle bossen en energieteelten. 

Tijd voor een ander geluid

"Ons onderzoeksgeld zou beter gaan naar echte oplossingen, niet naar ggo-populieren"

Onderzoeksgeld zou beter gaan naar echte klimaatoplossingen, vindt het FLM. Die oproep kunnen wij alleen maar steunen. In de eerste plaats denken we daarbij aan energiebesparing, zon, wind, opslag en slimme energienetwerken.

Hoe kunnen we biomassa wel efficiënt inzetten? Door strikte duurzaamheidscriteria in Europa en Vlaanderen, bijvoorbeeld. Die kunnen ervoor zorgen dat we enkel nog afvalstromen en beheersresten gebruiken in efficiënte installaties. Bovendien moet een plafond op het gebruik van biomassa garanderen dat we niet meer biomassa inzetten dan wat er duurzaam beschikbaar is. 

Biomassa & biobrandstoffen

Meer over Biomassa & biobrandstoffen