Graanul Invest stookt hele bomen op. Gelukkig kan de stekker nu definitief uit Langerlo

Graanul Invest, de nieuwe eigenaar van de biomassacentrale van Langerlo, maakt gebruik van volledige bomen voor het maken van pellets. Dat blijkt uit het verslag dat Graanul opmaakte om in aanmerking te komen voor het SBP-certificaat. Dit is een keurmerk dat de sector zelf in het leven riep om aan te tonen dat hun biomassa ‘duurzaam’ is.  

Bomen in de oven

Uit onderstaande grafiek blijkt dat Graanul voor meer dan de helft van zijn stromen gebruikmaakt van volledige bomen:

Bron: Biomass Producers SIA Graanul Invest Supply Base Report, 2016

Het gebruik van volledige bomen maakt dat de CO2-uitstoot stijgt in plaats van daalt. Dat bleek vorige week nog maar eens uit een rapport van Chatham House. Het rapport stelt dat beleidsmakers de verbranding van biomassa niet per definitie als CO2-neutraal mogen bestempelen. De verbranding van biomassa stoot zelfs meer CO2 uit dan fossiele centrales. Enkel bij verbranding van rest- of afvalstromen kan biomassa effectief een bijdrage leveren tot de noodzakelijke vermindering van CO2. 

Sluitende duurzaamheidscriteria?

Volgens het rapport van Chatham House kunnen duurzaamheidscriteria er in principe voor zorgen dat enkel biomassa met een lage klimaatimpact worden ingezet. De duurzaamheidscriteria die een aantal Europese landen nu gebruiken én de voorstellen van de Europese Commissie in het nieuwe ‘Clean Energy for All Package’ schieten hiervoor ernstig tekort. 

Vlaanderen werkt momenteel een eigen set van duurzaamheidscriteria voor biomassa uit, maar ook daar wordt onvoldoende rekening gehouden met de verandering van koolstofvoorraden van het bos en de bodem. Sluitende criteria en een plafond op het gebruik van biomassa voor energie-opwekking moeten garanderen dat enkel reststromen de oven ingaan.  Dat wil zeggen dat Graanul Invest met zijn pellets geen aanspraak mag maken op subsidies.

Nog dit

Als Graanul Invest aanspraak wil maken op de beloofde 2 miljard euro steun voor de biomassacentrale van Langerlo, moet de centrale in de zomer van 2018 online zijn. Omdat Graanul Invest nog steeds geen sluitend financieel plan kan voorleggen, vroeg de energieproducent uitstel voor de opstart van het biomassaproject. Minister Tommelein (Open Vld) uitte in De Zevende Dag sterke twijfels bij het project. Wij kunnen hem daarin alleen maar bijtreden. Gelukkig kan de stekker nu definitief uit Langerlo. BBL stuurde daarover dit persbericht uit. 

Biomassa & biobrandstoffen

Meer over Biomassa & biobrandstoffen