De levensduurverlenging van Max Green is een slecht idee. De 100 à 110 miljoen euro die Max Green elk jaar zal ontvangen, zouden we beter investeren in energiebesparing en de uitbouw van wind en zon.

Foto NVSBL media

Biomassacentrale Max Green is minder groen dan ze lijkt

De levensduurverlenging van Max Green is een slecht idee. De 100 à 110 miljoen euro die Max Green elk jaar zal ontvangen, zouden we beter investeren in energiebesparing en de uitbouw van wind en zon.

Foto NVSBL media

Afgelopen vrijdag besliste minister Tommelein om de Gentse biomassacentrale Max Green vijf jaar langer open te houden. Omdat de centrale met de huidige ondersteuning amper rendabel blijkt, krijgt de centrale in de toekomst meer steun. Vele miljoenen euro’s die beter elders besteed worden. Want duurzaam is Max Green niet: de centrale is oud, heeft een laag rendement en haalt haar biomassa uit Canadese bossen.

Kunstmatig in leven gehouden

Momenteel krijgt de biomassacentrale voor 89% van haar productie groenestroomcertificaten. Dat steunniveau wordt opgetrokken naar 96%. Geen duurzame investering, vindt Bond Beter Leefmilieu. De levensduurverlenging is een jammere zaak, en het geld dat er naartoe gaat, investeren we beter in échte hernieuwbare energie.

Oud en niet duurzaam

Want hoewel biomassa erg ecologisch klinkt, is Max Green allesbehalve duurzaam. Ten eerste is de centrale oud en niet erg rendabel. Max Green is een voormalige steenkoolcentrale uit 1989 die werd omgebouwd om op houtpellets te kunnen draaien. De centrale haalt daarbij een rendement van slechts 35%. Tweederde van de energie gaat dus verloren. Nog verontrustender is de oorsprong van de houtpellets: die komen uit Canada, waar men zogenaamd zieke bossen kapt om hier in een oude centrale op te stoken. Volgens Vlaams minister van Energie Bart Tommelein zal de centrale aan nieuwe duurzaamheidscriteria moeten voldoen. Welke deze zijn, wordt niet vermeld. We vroegen het kabinet alvast naar de concrete invulling van deze nieuwe criteria en kijken uit naar het antwoord. 

Beter investeren in wind en zon

De minister redeneert dat de levensduurverlenging van Max Green nodig is om de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie te halen. Op papier klopt dat. Maar volgens BBL kunnen we de doelstellingen voor hernieuwbare energie beter halen met échte hernieuwbare energie. De 100 à 110 miljoen euro die Max Green elk jaar zal ontvangen, zouden we in de eerste plaats moeten investeren in energiebesparing en de uitbouw van wind en zon. 

Biomassa & biobrandstoffen

Meer over Biomassa & biobrandstoffen