Foto Frank Friedrichs

België verbruikt minder elektriciteit dan gedacht

Foto Frank Friedrichs

Hoeveel elektriciteit heeft België nodig? De voorspelling daarvan is cruciaal in het energiedebat. Hoe meer we verbruiken, hoe meer elektriciteit we moeten opwekken of invoeren. Om te weten hoeveel we nodig hebben in 2025 (het jaar van de kernuitstap), moeten we dus nagaan wat we dat jaar zullen verbruiken. Alvast één lichtpuntje: de afgelopen 10 jaar tijd daalde het Belgische elektriciteitsverbruik. De daling toont aan hoe cruciaal energiebesparing is.

Tegen de verwachtingen in: Belgisch energieverbruik daalt

Voorspellen deden we vroeger ook al. Zo was er in 2009 de GEMIX-studie in opdracht van toenmalig minister van Energie Paul Magnette. Daaruit bleek dat het jaarlijks elektriciteitsverbruik van België in 2007 zo’n 96 TWh bedroeg. Er werd voorspeld dat dit jaarlijks met 1,21% zou stijgen. In 2017 zouden we uitkomen op een nationaal verbruik van 108 TWh.

Afgelopen maandag berichtte de VRT over het Belgische elektriciteitsverbruik, op basis van de eerste cijfers van Elia. Wat bleek? Het afgelopen jaar verbruikten we met z’n allen 86,3 TWh, ofwel 21,7 TWh minder dan de voorspelling uit 2009. Nochtans waren de economische voorspellingen in 2009 erg somber en zouden we een lagere inschatting kunnen verwachten. Maar niets is minder waar: in plaats van een jaarlijkse stijging, realiseerden we van 2007 tot 2017 een jaarlijkse daling met meer dan 1%. Voor een stuk is dat omdat we zuiniger zijn geworden met elektriciteit, maar de daling is deels ook te verklaren doordat we meer eigen elektriciteit opwekken met eigen zonnepanelen.

Energie besparen is geld en CO2 besparen

Als we deze dalende trend kunnen aanhouden, zitten we in 2025 en 2030 onder de meest optimistische scenario’s die nu circuleren in het energiedebat. Natuurlijk moeten we rekening houden met de stijgende impact van elektrisch vervoer en warmtepompen. Toch toont deze vergelijking van de voorspellingen met de huidige cijfers aan wat de impact van energie-efficiëntie en energiebesparing kan zijn.

Als we de kernuitstap in 2025 willen realiseren, dan mag het beleid het potentieel van energiebesparingen dus niet uit het oog verliezen. Energie-efficiëntie kan België enkele gascentrales besparen, dus ook veel geld en CO2-emissies.

Energiebesparing Windenergie

Meer over Energiebesparing, Windenergie