100% hernieuwbaar gas tegen 2050: wat Frankrijk kan, moet Vlaanderen ook kunnen

Ademe, het Franse energieagentschap, lanceerde een opmerkelijke studie over het potentieel van hernieuwbaar gas in Frankrijk tegen 2050. Wat blijkt? 100% hernieuwbaar gas produceren is haalbaar én betaalbaar. Een schril contrast met Vlaanderen, dat trouw blijft aan aardgas. Wordt het niet dringend tijd dat ook het Vlaams Energieagentschap onderzoekt hoe we tegen 2050 100% hernieuwbaar gas door onze leidingen kunnen pompen?

Duurzaam en hernieuwbaar

Eerst en vooral wil Frankrijk tegen 2050 de vraag naar gas laten dalen met liefst 35%. Het resterende gas moet van hernieuwbare bronnen komen. De Fransen rekenen vier verschillende scenario’s door, met verschillende verhoudingen van de gebruikte energiebronnen. Maar welke zijn dat precies? De bronnen vallen op te splitsen in drie grote categorieën: methanisatie door middel van micro-organismen, pyrogasificatie (waarbij houtige biomassa door een thermochemisch proces vergast wordt) en power-to-gas (waarbij waterstof geproduceerd wordt door elektrolyse van water met behulp van hernieuwbare elektriciteit).

De studie vermeldt expliciet dat er bij de berekening enkel rekening gehouden wordt met duurzaam beschikbare biomassa, die niet in concurrentie staat met landbouwgewassen, bossen, houtindustrie of bouwmaterialen. Ook energiegewassen worden uitgesloten.

Miljardenbesparing

3 van de 4 scenario’s tonen dat een 100% hernieuwbaar toekomstbeeld haalbaar is voor een totaalkost (productie, stockage, gebruik en aanpassingen aan het gasnet) van 116 tot 153 euro/MWh. Tegenover die kost staat een enorme besparing. Een 100% hernieuwbaar gassysteem zou in Frankrijk maar liefst 63 miljoen ton CO2 per jaar besparen, goed voor 12 miljard euro. De administratie wijst erop dat die besparing de energieonafhankelijkheid Frankrijk ten goede komt en de handelsbalans versterkt.

De massale productie van hernieuwbaar gas betekent dat, net als bij hernieuwbare elektriciteit, er veel meer decentrale productie en stockage zal zijn. Frankrijk zal daarom ook werken aan bidirectionele gasnetten. De investeringskosten hiervoor bedragen 20 tot 23 euro/MWh: een redelijk bedrag, vindt de Franse overheid.

Gas en elektriciteit vullen elkaar aan

De studie wijst ook op de grote interactie tussen het elektriciteitsnet en het gasnet tegen 2050. De evoluties van beide netten zullen gelijktijdig moeten evolueren. Power-to-gas zal toelaten dat hernieuwbare elektriciteit op piekmomenten gestockeerd kan worden in het gasnet. Daarnaast kan het gasnet ook voor een seizoenale buffer zorgen en kunnen gascentrales op hernieuwbaar gas bijspringen wanneer de elektriciteitsproductie door wind en zon ontoereikend is.

Ook Vlaanderen moet af van aardgas

Wat een contrast met Vlaanderen! Onze beleidsmakers blijven te veel steken in de oplossingen van het verleden. Vorige week kwam in de Vlaamse Energiecommissie opnieuw de omschakeling van laag- naar hoogcalorisch gas ter discussie. Tegen 2030 draait Nederland de gaskraan naar Vlaanderen toe, waardoor wij op zoek moeten naar een andere oplossing. En voorlopig ligt enkel de piste op tafel waarbij we aardgas uit andere landen importeren. Maar dat gas heeft een andere kwaliteit, waardoor we zo’n half miljard euro moeten neertellen voor de omschakeling van onze infrastructuur.

Wordt het niet dringend tijd dat ook het Vlaams Energieagentschap onderzoekt hoe we tegen 2050 100% hernieuwbaar gas door onze leidingen kunnen pompen? Onze situatie is uiteraard helemaal anders dan die in Frankrijk. Maar de oefening maken hoe we de energietransitie waarmaken op vlak van warmte, daar kunnen we niet langer omheen.  

> Bekijk de studie van Ademe: un mix de gaz 100% renouvelable en 2050?

Biomassa & biobrandstoffen

Meer over Biomassa & biobrandstoffen