De Watercoalitie

Zonder water, geen later

Krijgen we in ons land proper water om in te zwemmen, voldoende water voor de natuur en klimaatrobuuste rivieren? Dat is waar de Watercoalitie voor gaat. 

Wat is de Watercoalitie?

De Watercoalitie is een coalitie van Bond Beter Leefmilieu, BOS+, Breekijzer, Join For Water, Limburgse Milieukoepel, Natuurpunt, Natuur.koepel, Velt, Waterland, West-Vlaamse Milieufederatie en WWF. 

Wat doet de Watercoalitie?

De Watercoalitie bundelt de expertise van de natuur- en milieuorganisaties om water hoger op de Vlaamse agenda te zetten.  We stellen maatregelen voor om een ambitieuzer waterbeleid te realiseren. Deze maatregelen gaan erg breed: een stevige reductie van pesticiden, onze bodem als spons, meer riolering en groen-blauw in onze steden. 

Deze brede kijk is broodnodig, want slechts 1 van de 195 Vlaamse rivieren, meren, beken en kanalen heeft een goede waterkwaliteit. Bovendien is Vlaanderen verplicht om 100% van haar waterlopen proper te maken tegen 2027. Momenteel formuleert de Vlaamse regering slechts de ambitie om nog geen 10% proper te maken tegen 2027. Dat moet en kan beter. 

Download het memorandum: Zonder water, geen later

Interesse in de Watercoalitie?

Contacteer Heleen De Smet (heleen.desmet [at] bblv.be (heleen[dot]desmet[at]bblv[dot]be))