SAAMO Vlaams-Brabant zoekt Opbouwwerker Sterk Werk

Betaalde job Deeltijds Bepaalde duur
Kessel-Lo
Solliciteren tot

Zoek je een maatschappelijk geëngageerde job? 

Verdiep je je graag in het actuele thema ‘duurzaam werk voor iedereen’? 

Werk je daarrond graag een project uit waarin je op zoek gaat naar vernieuwende oplossingen?

Leg je vlot contact met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie?

Ben je een krak in samenwerken en netwerken?

Dan is deze job misschien iets voor jou!

De uitdaging

SAAMO Vlaams-Brabant bouwt sinds enkele jaren projecten uit rond het thema ‘toegang tot werk’. Zo zetten we in Vilvoorde talentgerichte trajecten op voor jongeren, in aanloop naar werk.

In het nieuwe meerjarenplan willen we naast deze ‘emanciperende activering’ ook werk maken van ‘jobcreatie’. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, is er immers nog steeds een kloof tussen heel wat kwetsbare mensen en openstaande vacatures.  We willen met dit project van Sterk Werk jobs creëren op maat van mensen,  dat aansluit bij talenten en mogelijkheden van mensen. We doen dit in Oost-Brabant, maar tegelijkertijd zijn collega’s uit andere provincies met gelijkaardige experimentele projecten aan de slag. We willen zo aantonen dat deze mensen wel degelijk aan de slag willen en kunnen indien de juiste jobs aangereikt worden. Dit moet leiden tot nieuwe regelgeving.

Jouw opdracht

Samen met een andere collega vorm je het team Sterk Werk van SAAMO Vlaams-Brabant. Jullie werken twee projecten uit in de ruime regio rond Leuven. Bedoeling is om zowel in Hal 5 (sociale kruidenier, maar ook andere projecten) als in de Circulaire voedselhub met depot in Boutersem, jobs te creëren op maat van niet-beroepsactieve mensen. Je vertrekt hierbij vanuit vrijwilligheid en vanuit hun mogelijkheden, talenten en wensen. Dit kunnen jobs zijn voor langere tijd, maar ook is voor sommigen doorstroming mogelijk naar de sociale of reguliere arbeidsmarkt.

Dit nieuwe project maakt gebruik van de bouwstenen die we met de sector SAAMO aan het uittekenen zijn: nabijheid, sterk agogisch (groeps)werk met de mensen (leertraject); participatief (welke jobs kunnen we samen creëren?); modelontwikkeling en beleidsbeïnvloedend werk om dit model op de politieke agenda te krijgen;

We werken hiervoor samen met stad, OCMW en allerhande partners, die we bijeenbrengen in een sleutelgroep. 

Je maakt, samen met je collega van Vlaams-Brabant ook deel uit van de stuurgroep met collega’s uit de hele sector SAAMO in Vlaanderen. Je krijgt tijd om bij onze collega’s en partners in andere provincies kennis te maken met hun boeiende projecten.

Wie zoeken we ?

 • Je bent een enthousiast persoon die gemakkelijk contact legt vanuit een open en geïnteresseerde houding naar iedereen
 • Je wil daadwerkelijk aan de slag met mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit een nabijheid teken je met hen trajecten uit waarin ze zichzelf kunnen ontplooien in een arbeidscontext.
 • Je doet dit door individueel met hen aan de slag te gaan, maar eveneens groepsmatig. Dus je hebt beide competenties.
 • Je bent communicatief vlot en sterk, zowel mondeling, schriftelijk als digitaal
 • je kan vrijwilligers en/of partnerorganisaties samenbrengen in functionele verbanden zoals werkgroepen, overleg,.. en je kan dit overleg plannen en leiden en mensen enthousiasmeren
 • Je houdt ervan zelfstandig te werken en tegelijk in team en staat open voor feedback
 • Je kan vlot overweg met Microsoft Office (tekstprogramma’s, Outlook, excel..) en kan administratieve taken (verslag, afrekening,..) tot een goed einde brengen 
 • Je bent inzetbaar op avond- en weekendmomenten (volgens planning)

Je herkent je in de basiswaarden van werken bij SAAMO:

 • Je voelt een sterke affiniteit met de missie en waarden van SAAMO
 • Mechanismen van achterstelling en sociale uitsluiting triggeren je om te komen tot duurzame oplossingen voor de factoren die mensen en groepen maatschappelijk kwetsbaar maken
 • Je handelt met integriteit en respect voor anderen
 • Je komt gemaakte afspraken na
 • Je inspireert collega’s en partners om in actie te schieten
 • Je toont leerbereidheid en wil kennis delen

Wij bieden

 • Een contract van bepaalde duur tot eind december 2025, met mogelijkheid tot verlenging, 70% jobtijd
 • Snelle indiensttreding
 • Verloning volgens PC 329 – barema B1c
 • Je komt terecht in het team arbeid, bestaande uit 2 medewerkers; binnen de hele personeelsploeg van SAAMO Vlaams-Brabant (35 tal personen).
 • Een job in een dynamische, uitdagende en aangename werkomgeving, in een lerende organisatie
 • Standplaats: de depot van de Circulaire voedselhub in Boutersem (vroegere Vavantas-site) en/of Kessel-Lo (Hal 5 en SAAMO Vlaams-Brabant, Eenmeilaan 2, 3010 Kessel-Lo)
 • Inhoudelijke en methodische ondersteuning door een stafmedewerker van SAAMO Vlaams-Brabant.
 • Andere tegemoetkomingen: goede life-work balance en gunstige verlofregeling, woon-werk verkeer, gsm met belkrediet, eindejaarspremie, laptop ter beschikking
 • Vormings- en leermogelijkheden op basis van behoefte en relevantie voor de jobinhoud: via volgen van vorming, intervisie, coaching, leren van elkaar.

SAAMO Vlaams-Brabant voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun geslacht of genderidentiteit, leeftijd, afkomst of handicap.

 

BIJKOMENDE INFORMATIE EN PROCEDURE

 • bezorg je CV en motivatiebrief (in 1 of 2 bestanden, opgeslagen onder jouw voor- en achternaam) aan  evi.caes@saamo.be met als onderwerp ‘Sollicitatie sterk werk’.