Leefmilieu Brussel zoekt https://jobs.environnement.brussels/fr/vacature/95276/gestionnaire-de-projets-h-f-x--ref-2023-a33-/

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Havenlaan 86C
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

 

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Groene ruimten, departement Projecten en Inrichtingen.

 

Functie

 

Een harmonieuze stedelijke ontwikkeling in het Brussels Gewest vereist een kwaliteitsvolle inrichting van de openbare ruimte en het groen. Leefmilieu Brussel beheert 340 ha parken en openbare ruimten en 1 640 ha bos in het Brussels Gewest. In die hoedanigheid moet dit bestuur ook nieuwe voorzieningen creëren of eraan meewerken in het kader van samenwerkingsverbanden tussen verschillende instellingen (Beliris, gemeenten, gewestelijke besturen, enz.). Gezien de verdichting van bepaalde stedelijke gebieden in het Gewest is de aanleg van nieuwe parken en openbare ruimten een steeds belangrijkere uitdaging. Leefmilieu Brussel heeft een nieuwe projectmanager nodig die in staat is om de programmering en het projectbeheer te definiëren en op te volgen. Als projectmanager gaat u aan de slag bij de afdeling "Projecten en ontwikkelingen" van de afdeling Groene Ruimten. Naast uw bijdrage aan de definitie van de programma's en het projectbeheer, zal uw belangrijkste taak bestaan uit het opvolgen en coördineren van de ontwikkeling van projecten voor nieuwe parken en stedelijke ruimten / renovatieprojecten voor bestaande parken / het opvolgen van de ontwikkeling van deze projecten.

 

Taken :

 • Je beheert een portefeuille van projecten en coördineert de externe bureaus en interne thematische experts die samen het projectteam vormen;
 • Je overlegt met de verschillende interne en externe afdelingen om de projecten goed te laten verlopen;
 • Je volgt projecten op in verschillende stadia (voorontwerp, bouwvergunning, aanbesteding, enz.);
 • Als projectbeheerder·ster of leidinggevend ambtenaar bewaak en waarborg je het goede verloop van werven;
 • Je bent proactief en anticipeert om eventuele moeilijkheden op te lossen die ontwikkelingsprojecten zouden kunnen vertragen, zowel in de ontwerp- als in de bouwfase.
 • Je bent verantwoordelijk voor de administratieve follow-up van projecten;
 • Met de ondersteuning van de dienst overheidsopdrachten voer je alle procedures voor overheidsopdrachten uit in overeenstemming met de regelgeving, zowel voor ontwerpcontracten als voor contracten voor werken;
 • Je ziet toe op de naleving van het tijdschema en het budget van het (de) project(en) en rapporteert aan de projectsponsor;
 • Je neemt deel aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten die nuttig zijn voor de goede werking van de afdeling/onderafdeling/...

 

Profiel

 

Diploma*

Master, bij voorkeur in landschapsarchitectuur of architectuur of stedelijke planning

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

 

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring in het domein van projectbeheer.

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

 

Kennis

 • Goede kennis van openbare ruimteplanning
 • Goede kennis van bouw/grond/beplanting is een troef
 • Door de digitale transitie in onze samenleving en bij de overheidsdiensten zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale informatie en IT-hulpmiddelen te gebruiken en bent bereid om je digitale vaardigheden te ontwikkelen.
 • Kennis van IT-tools: Suite Office. Een kennis van CityMap is een troef.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

 

 

Aanbod

 

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer zo snel mogelijk via onze site (cv en motivatiebrief).

https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/95276/gestionnaire-de-proj…

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”