Together for 1.5

Samen met 14 klimaat- en milieu-ngo's uit 13 Europese landen willen we Europa op koers krijgen naar een veilig en stabiel klimaat voor de huidige en toekomstige generaties. Samen houden we onze regeringen verantwoordelijk voor hun acties.

De opwarming van de Aarde beperken tot 1,5°C. Dat is de inzet van LIFE TogetherFor1.5, een pan-Europees project dat de EU wil houden aan haar beloftes in het Akkoord van Parijs.

Wij willen dat Europa op de fast-forward knop drukt. Tegen 2024 moeten de EU-landen hun nationale energie- en klimaatplannen (NEKP's) indienen. Deze concrete beleidsplannen stippelen uit welke maatregelen lidstaten nemen tot 2030. Het is dus een fundamentele kans om ons systeem te herdenken. Als rijke economie en grote historische uitstoter moet en kan de EU minstens 65% minder uitstoten tegen 2030, en klimaatneutraal zijn tegen 2040.

Wij geloven dat het aanpakken van gevaarlijke klimaatverandering een zaak is van iedereen en dat vooral regeringen het voortouw moeten nemen.

We hebben alle kaarten in handen. Het is tijd om de jackpot veilig te stellen: ervoor zorgen dat we allemaal winnen bij deze transitie, gaan voor echte uitstootvermindering, een einde maken aan de verslaving aan fossiele brandstoffen, de hernieuwbare revolutie versnellen, stoppen met energieverspilling, de natuur beschermen en op de fast-forward knop drukken.

Samen met deze ngo’s volgen we alles nauwgezet op, en zullen we evalueren, pleiten en aandringen op de juiste maatregelen: 

 • België: Bond Beter Leefmilieu
 • Bulgarije: Za Zemiata
 • Tsjechië: Centrum voor Transport en Energie (COB)
 • Kroatië: DOOR
 • Denemarken: Deense 92-Gruppen
 • Estland: Estlands Natuurfonds
 • Frankrijk: RAC France
 • Duitsland: Germanwatch
 • Hongarije: MTVSz
 • Polen: Instituut voor Duurzame Ontwikkeling
 • Portugal: ZERO
 • Slovenië: FOCUS
 • Spanje: SEO/Birdlife

Alle projectpartners zijn lid van het pan-Europese NGO-netwerk Climate Action Network (CAN) Europe, waarvan het secretariaat het project coördineert.

Disclaimer: Medegefinancierd door de Europese Unie. Opvattingen en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijk die van de Europese Unie of CINEA. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende instantie kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

de sociaal-ecologische Donau

Yelter Bollen

Beleidsexpert klimaat en milieufiscaliteit ~ woordvoerder
Meer weten?

Contacteer Yelter Bollen, klimaatexpert van Bond Beter Leefmilieu

Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met
Met de steun van