Green Deal Klimaatbestendige omgeving

Hitte, droogte, overstromingen… ook in Vlaanderen hangen de gevolgen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies sterk samen met onze ruimtelijke ontwikkeling. Ondanks hoopvolle initiatieven op het terrein is er nood aan kennisdeling en sectorbrede samenwerking om écht het verschil te maken. 

Hoe gaan we met z’n allen slim om met ruimte om Vlaanderen te beschermen tegen de impact van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies? Met de Green Deal werken we samen over sectorgrenzen heen om onze leefomgeving veerkrachtiger te maken. 

De Green Deal Klimaatbestendige omgeving mobiliseert een breed netwerk betrokken bij ruimtelijke ontwikkeling om Vlaanderen samen te wapenen tegen klimaatverandering.

De Vlaamse overheid, lokale overheden, de private sector, het middenveld en kennisinstellingen: voor het eerst slaat heel de sector de handen in elkaar om de goede duurzame voorbeelden uit de praktijk op te schalen en te laten doorstromen naar het beleid. 

Bovenstaande Visual Utopia werd gemaakt door Jan Kamensky in het kader van de Vlaamse Green Deal Klimaatbestendige Omgeving. 

Erik Grietens

Beleidsexpert ruimte ~ woordvoerder

02 282 17 34

0474 40 63 94

Contacteer Erik

Namens Bond Beter Leefmilieu werkt Erik Grietens, beleidsexpert ruimte, mee aan deze Green Deal. 

Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met