C-Adviseurs

Met C-Adviseurs willen we de adviesgevers in Vlaanderen opleiden en wapenen zodat bouwheren op hun klassieke vragen een circulair antwoord krijgen.

Heel wat vragen die bouwheren zich stellen bij het ontwerp en de realisatie van hun woning, hebben een circulair antwoord. Maar vaak zijn ze zich daar niet bewust van. Ook de adviesgevers waar ze zich toe richten, hebben niet altijd een circulaire reflex. Met C-Adviseurs willen we de adviesgevers in Vlaanderen opleiden en wapenen zodat bouwheren op hun klassieke vragen een circulair antwoord krijgen.

Gelijktijdig willen we bouwheren ontzorgen, zodat ze ook na het advies, aan de slag kunnen gaan. Via het C-Bouwersplatform bieden we hen tools, inspiratie en gebruiksvriendelijke info aan en wijzen hen de weg naar circulaire producten, diensten, aannemers en architecten.

Door bouwers naar advieskanalen zoals de Provinciale Steunpunten toe te leiden kunnen we het thema van circulair bouwen op grote schaal laten doordringen bij de Vlaamse (ver)bouwheren en -dames. Via een ‘traditioneel’ adviestraject maken we hen bewust van het potentieel om hun woning toekomstbestendig uit te werken.

C-Adviseurs is een ontzorgingsproject voor zowel de adviesgever, als voor de adviesvrager. We begeleiden en ondersteunen de adviseurs zodat zij bouwers kunnen begeleiden en ondersteunen met hun project. 

Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met
Met de steun van