Trage Wegen

09 331 59 20

Trage Wegen maakte een begrip van de term 'trage weg'.

  • Met gerichte projecten en door campagnewerk.
  • In een nieuwsbrief, twaalf keer per jaar.
  • In samenwerking met de vele actievelingen die hun visie op het terrein waarmaken.
  • Ze kiezen resoluut voor een overlegmodel: werken in alle openheid, met aandacht voor ieders standpunten.

Het resultaat na tien jaar Trage Wegen: het thema trage wegen staat op de kaart.