Het VOC staat in voor het behoud en de verbetering van het leefmilieu kaderend in een duurzame ontwikkeling. Het VOC verzorgt hiervoor alle nuttige en noodzakelijke activiteiten op het vlak van opvang, verzorging en revalidatie van noodlijdende, in het wild levende vogels en andere wilde dieren met de bedoeling deze na revalidatie terug vrij te laten in een geschikte biotoop.