Milieufront Omer Wattez

055 30 96 66

Milieufront Omer Wattez komt op voor de bescherming en het behoud van milieu en natuur in de Vlaamse Ardennen. Ze verdedigen ook het cultuurhistorische erfgoed in hun streek. Streven naar een duurzame ontwikkeling van de samenleving doet MOW met acties, activiteiten, publicaties en als het moet via juridische weg.