Earth Plant & Fiber

De naturebased ketencoalitie

Earth Plant & Fiber is de nieuwe naturebased ketencoalitie, waarin leveranciers van natuurlijke reststromen en (levende) grondstoffen samenwerken met lokale maakbedrijven, productontwikkelaars, onderzoekers, adviseurs, storytellers, ... en eindgebruikers. 

Wil je sneller impact bereiken door samen te werken met andere naturebased pioniers, sluit je dan nu aan bij het netwerk.