Uit de initiatieven De toekomst van Brugge en het Klimaatcafé bleek dat er momentum en interesse was om in Brugge de koppen samen te steken om oplossingen te zoeken voor de klimaatverandering. In de zomer van 2015 is daaruit het initiatief Brugs klimaatpodium gegroeid, dat later veranderde in Klimaat Podium Brugge.

De vereniging bestaat uit een interessante mix van Bruggelingen: gewone burgers, zonder specifieke expertise, experts in groene energie, mobiliteit, transitie, ecologisch bouwen, maar ook ondernemers, vertegenwoordigers van de natuur-en milieubeweging, en medewerkers van de Brugse stadsdiensten. Samen werken ze aan initiatieven en projecten en trachten ze andere Bruggelingen enthousiast te maken voor duurzame ideeën, alsook invloed uit te oefenen op het Brugse beleid.

Alle initiatieven staan in het teken van de strijd tegen de klimaatverandering, maar kunnen net zozeer gekoppeld zijn aan sociale tewerkstelling, inclusie, transitie of andere doelstellingen op vlak van natuur-, milieu- of sociaal beleid.