Aktiegroep Leefmilieu Kempen (VALK)

014 31 02 77

VALK is een actiegroep. Waar het ernstig fout loopt of dreigt fout te lopen trachten zij tussen te komen. Liefst in samenwerking met plaatselijke groepen, comités die direct met een milieuprobleem geconfronteerd worden.

Het statutaire werkingsterrein van VALK is het arrondissement Turnhout.