Growfunding

Een fantastisch idee? Wij helpen het groeien!

Droom jij ervan om je wijk, gemeente of zelfs heel Vlaanderen duurzamer te maken? Via Bond Beter Leefmilieu en Growfunding kan je een crowdfundingcampagne starten om jouw duurzame project te financieren.

Een plek die hergebruik van materialen stimuleert. Een participatief buurtrestaurant dat kookt met voedseloverschotten. Een atelier dat oude jeans tot duurzaam isolatiemateriaal verwerkt. Het zijn allemaal voorbeelden van kleinschalige en innovatieve projecten, die dankzij een slimme crowdfundingcampagne een wijk, werkplek of gemeente duurzamer én gezelliger maken. 

Tijdens de oproep van 2023 slaagden een 6-tal organisaties erin om de nodige middelen voor hun project te verzamelen. Lees en bekijk hier de succesverhalen van onze vorige oproep!

Heeft (iemand uit) jouw organisatie een fantastisch idee rond circulariteit, maar mis je de middelen of de werkwijze om dit in de praktijk te brengen? Dan kunnen wij je daarbij helpen. 

Wat bieden we?

Samen met Growfunding realiseren wij jouw duurzaam idee. We helpen je om je project inhoudelijk te versterken, begeleiden je bij je crowdfundingcampagne en ondersteunen je bij de communicatie. 

Dankzij het Fonds voor Duurzaam Materialen- en Energiebeheer is er ook cofinanciering van je project mogelijk. Als je budget bijvoorbeeld 8.000 euro is en je haalt 4.000 euro op met de crowdfunding, past het fonds de andere 4.000 euro bij.

Resultaat? Een gefinancierd project dat doordacht, lokaal verankerd en breed bekend is.

Hoe werken we?

  • Stap 1: Dien je projectidee in tot en met 26 februari.  
  • Stap 2: Ten laatste op vrijdag 22 maart hoor je of onze onafhankelijke jury jouw project heeft geselecteerd. 
  • Stap 3: Een verplichte online workshops op 27 maart en 3 april om de crowdfundingcampagne voor te bereiden.
  • Stap 4: Een persoonlijke coach begeleidt je bij de voorbereiding, opstart en uitvoering van je crowdfunding campagne. 
  • Stap 5: Na een succesvolle crowdfundingcampagne krijgt jouw project van het fonds voor Duurzaam Materialen- en Energiebeheer de afgesproken cofinanciering aan het eind van 2024. Het fonds cofinanciert maximum 50% van het projectbudget met een maximum van 4.000 euro.

De campagnes verschijnen online op growfunding.be/bbl.

Welke projecten komen in aanmerking?

  • Projecten binnen het brede thema van circulariteit. Dat zijn bijvoorbeeld projecten rond hergebruik van materialen, gesloten kringlopen, verlengd gebruik, gedeeld gebruik of leasen, zero waste, ecodesign of anders ontwerpen…
  • Projecten met een maatschappelijke impact.
  • Op initiatief van verenigingen of organisaties (zonder winstoogmerk), maar ook burgerinitiatieven, feitelijke verenigingen of bedrijven
  • Projecten worden uitgevoerd in het Vlaams Gewest.

Een volledig overzicht van alle selectiecriteria lees je op deze pagina

Laat je op www.growfunding.be/bbl alvast inspireren door talrijke geslaagde voorbeelden. 

Dien je project in tot en met 12 maart.

Meer weten?

Twijfel je of je project in aanmerking komt of heb je vragen over de inhoud? Neem gerust contact op met Klaas Decorte via klaas.decorte [at] bblv.be (klaas[dot]decorte[at]bblv[dot]be) of 0489/83.55.20.

Klaas Decorte

Wil je meer weten over Growfunding? Neem contact op met Klaas Decorte. 

Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met