Welkom of niet, BBL en Natuurpunt komen toch naar het overleg tussen de Vlaamse Regering en de landbouworganisaties

Deze middag om 14 uur maakt een delegatie van Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Natuurpunt op het Martelaarsplein een inhoudelijke boodschap over aan minister-president Jan Jambon en de kern van de Vlaamse regering. Dit op hetzelfde ogenblik dat de regering Boerenbond, ABS en Groene Kring ontvangt. BBL en Natuurpunt vinden het onaanvaardbaar dat er over hen, maar zonder hen wordt gepraat. Ook de echte problemen die duizenden landbouwers op straat aankaarten komen niet aan bod. De politieke agenda wordt door harde intimidatie herleid tot een “teveel” aan natuur. 

BBL en Natuurpunt veroordelen het paniekvoetbal van de Vlaamse Regering ten stelligste. Intimidatie van landbouwers zowel tegen de Vlaamse regering als tegen milieu- en natuurorganisaties is fout. Met blokkades van economische knooppunten als de havens van Antwerpen en Zeebrugge, stellen de boeren het belang van de intensieve landbouw boven het algemeen belang. 

Natuur en biodiversiteit zijn nochtans cruciaal voor het tegengaan van klimaatverandering, het bufferen van Vlaanderen tegen overstroming en droogte, voor ons mentaal en fysiek welzijn en niet in het minst voor onze voedselzekerheid in de toekomst. Dit wordt ondersteund door wetenschappelijke kennis waarop intussen zowel de milieu-en natuurwetgeving als het lopende regeerakkoord terecht zijn gebaseerd. 

Vrijdag nog belegerden boeren met tientallen tractoren de privéwoning van beleidsman Jos Ramaekers van Natuurpunt. Met dit machtsvertoon willen ze toegevingen afdwingen van de Vlaamse Regering op de kap van natuur en milieu. Ongezien en ontoelaatbaar.

Danny Jacobs, algemeen directeur van BBL: 

“Met intimidatie forceren de boeren kortzichtige antwoorden van de Vlaamse Regering. De beperkte agenda die nu voorligt gaat niet in op de werkelijke, structurele problemen van de landbouw. Duizenden boeren die wel de problemen onder ogen zien, brachten afgelopen vrijdag samen met meer dan 30 organisaties de echte agendapunten naar boven.”

Dit zijn de punten die op de agenda van de Vlaamse regering moeten komen:

  • Een eerlijke prijs voor de boer.in in een keten die duurzame producten waardeert en die via langetermijncontracten de boer.in als volwaardige speler erkent, in een markt die geïmporteerde producten gelijk behandelt.
  • Een landbouwbeleid met minder administratie, dat niet bouwt op hectaresteun, maar op meerwaarde voor de samenleving; en een landbouwinvesteringsfonds dat integrale oplossingen ondersteunt.
  • Een makkelijke toegang tot betaalbare landbouwgrond voor landbouwers, via een doordachte grondenbank, binnen een kwaliteitsvol buitengebied met ruimte voor bos en natuur.   

Jos Ramaekers, diensthoofd beleid van Natuurpunt:

“De discussie over te kleine marges, te ingewikkelde en inconsistente regels en een toekomstbestendig perspectief is verdwenen uit de aandacht. Ze is blindweg vervangen door een discussie over grond. De punten die nu op de agenda staan, dreigen tientallen jaren natuurbeleid en -realisaties teniet te doen. We verwachten dat alle partijen rond de tafel opnieuw het algemeen belang voorop stellen.”