Vlaanderen krijgt 280 nieuwe windmolens

(c) Harmke Post

Vorige week keurde de Vlaamse regering een conceptnota voor een nieuw windplan goed. Dat plan, ‘Windkracht 2020’, moet er mee voor zorgen dat we de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie halen. Daarvoor moeten er de komende jaren 280 nieuwe windturbines komen in Vlaanderen. Elke provincie krijgt daarvoor een eigen doelstelling. 

Provincies aan zet

Om de doelstelling te realiseren, wil de Vlaamse regering een samenwerkingsverband opzetten met de provincies en de windenergiebedrijven. Per provincie spreken ze een taakstelling af, wat vastgelegd wordt in een windpact. Alle partijen moeten dat windpact midden volgend jaar ondertekenen. 

Voor nieuwe windmolens kijkt de Vlaamse regering eerst en vooral naar havens en industriegebieden.

Havens en industriezones

Voor nieuwe windmolens kijkt de Vlaamse regering in haar plan eerst en vooral naar havens en industriegebieden, waar heel wat inplantingsmogelijkheden nog niet benut worden. 

Er komt ook een werkgroep die oplossingen gaat zoeken voor beperkingen op windmolens rond luchthavens. Windturbines kunnen een impact hebben op de radar, waardoor nu geen nieuwe windmolens mogen komen onder aanvliegroutes. Daarvoor worden technische oplossingen uitgewerkt, zodat ook rond luchthavens meer windmolens gebouwd worden. 

Natuurgebieden

Wat niet in het plan staat, maar waar de ministers Tommelein (Energie, Open VLD) en Schauvliege (Milieu, CD&V) in de pers wel mee uitpakten, is dat windmolens ook in beschermde natuurgebieden ingepland kunnen worden. Dat is nogal kort door de bocht en geen goede strategie om tot een groter maatschappelijk draagvlak voor windmolens te komen. Een goede planning en voldoende inspraak bij de inplanting van windturbines en financiële participatie voor burgers bij de uitbating ervan, is dat wel. 

> De conceptnota vind je hier

Windenergie

Meer over Windenergie