Foto CC Pixabay

Vlaanderen en Brussel clashen over autostrades: wie heeft gelijk?

Foto CC Pixabay

De Brusselse overheid vormt de snelwegen E40 en A12 op haar grondgebied om tot ‘stadsboulevards’. De snelheid op deze boulevards daalt naar 50 kilometer per uur, het aantal rijstroken wordt beperkt. Dat is een goede zaak voor de luchtkwaliteit en doet de klimaatimpact van het autoverkeer dalen. De Vlaamse regering vreest echter dat de files daardoor groter zullen worden op de Brusselse ring, die voor het grootste deel op Vlaams grondgebied ligt. De Vlaamse regering heeft net plannen om de Brusselse ring te verbreden. Tegenstrijdig beleid dus. De oplossing? Minder autoverkeer, een kilometerheffing, bedrijfswagens afbouwen en extra investeringen in alternatieven. 

Snel-weg

De Brusselse overheid wil de E40 inkrimpen van zes naar vier rijstroken. De capaciteit van de A12 neemt in beide richtingen af van drie tot twee rijstroken. Als compensatie komt er in het noorden een grote overstapparking, met aansluitingen op het Brusselse tramnet.

Brussel volgt met deze beslissing het voorbeeld van verschillende andere steden in binnen- en buitenland. Autoverkeer verminderen en vertragen is nodig om de leefbaarheid van de stadsbewoners te verbeteren. Langs de Brusselse ring en langs de invalswegen naar de hoofdstad worden nu nergens de Europese normen voor stikstof gerespecteerd. De gezondheidsdoelstellingen van de Wereldgezondheidsorganisatie voor fijn stof in de lucht komen al helemaal niet in de buurt. Een daling van het aantal autoverplaatsingen en tegelijk een toename van fiets en openbaar vervoer is ook noodzakelijk om onze klimaatdoelstellingen voor 2030 en later te kunnen halen. 

Ook het vertragen van het autoverkeer is een goede zaak voor het milieu en de leefkwaliteit. Uit verschillende onderzoeken bleek al eerder dat het verlagen van de snelheid een gunstig effect heeft op zowel de capaciteit als de doorstroming, de verkeersveiligheid als de luchtkwaliteit. 

Inzetten op minder autoverkeer

De Vlaamse overheid blijft echter voortwerken aan plannen om net meer rijstroken te voorzien op de Brusselse ring. Daardoor zal een trechtereffect ontstaan: bredere files op de ring, verkeer dat moeilijker in de stad geraakt door smallere boulevards. De oplossing ligt nochtans voor de hand en werd ook duidelijk uit eerdere onderzoeken van de Vlaamse overheid: mobiliteitsdoorrekeningen voor de Brusselse ring toonden aan dat de doelstellingen op vlak van doorstroming, sluipverkeer en verkeersveiligheid niet kunnen worden gehaald zonder een vorm van rekeningrijden. 

Dat kan in de vorm van een algemene kilometerheffing of een soort péagesysteem op de ring. In dat geval zou het autoverkeer met 20 procent afnemen. De invoering van een kilometerheffing is ook voorzien in het luchtkwaliteitsplan en in het klimaatplan van de Vlaamse regering. 

De verkeersmodellering voor de Brusselse ring toonde verder aan dat louter infrastructuurwerken - dus zonder een vorm van betaald rijden - weinig effect hebben op de doorstroming van het verkeer op de ring. De files en het sluipverkeer zullen dan zeker blijven. De luchtvervuiling ook. 

Luchtkwaliteit

Meer over Luchtkwaliteit