Uw gids naar meer windenergie

Vorige week stelde minister voor Energie Bart Tommelein (Open Vld) de windgids voor. Dat is een praktisch draaiboek voor gemeentebesturen en projectontwikkelaars, vooral gericht op een groter draagvlak bij de burger. Want iedereen is wel voor hernieuwbare energie, maar windmolens in de achtertuin roepen vaak weerstand op. De gids geeft daarom tal van bruikbare tips en goede voorbeelden voor een volwaardige samenwerking met de bevolking bij de inplanting en uitbating van windmolens. Zo maak je de buurt warm voor hernieuwbare energie. 

Afspraak in het windcafé

De windgids - waaraan BBL meewerkte - beschrijft een hele reeks praktisch toepasbare voorbeelden om bewoners vroegtijdig te betrekken bij het inplannen en bouwen van een windturbine, rekening te houden met hun bekommernissen en hen de kans te geven financieel te participeren bij de uitbating. 

"Met een ‘windcafé’ geef je bewoners de kans om zelf de agenda te bepalen."

Met een windcafé bijvoorbeeld. Een toegankelijke manier om actief te luisteren naar de bezorgdheden van burgers en hen vervolgens ook gericht de juiste informatie te geven. Zo geef je bewoners de kans om zelf de agenda te bepalen. Daar bereik je veel meer mee dan met het éénrichtingsverkeer van een klassieke hoorzitting.  

Omgevingsfonds

Met een omgevingsfonds kan er voor gezorgd worden dat een deeltje van de winst geïnvesteerd wordt in het verbeteren van de leefomgeving.  Dorpsverenigingen, buurtgroepen of lokale natuurverenigingen kunnen hier mee investeren in betere fietspaden, een nieuwe speeltuin of meer groen. De provincie Oost-Vlaanderen brengt dit alvast in de praktijk. Deze week werd in het Meetjesland het allereerste omgevingsfonds voor windmolens in Vlaanderen gelanceerd. 

Windenergie

Meer over Windenergie