Opinie: Gaan we milieufraude nu al belonen?

Met de autosector ben je nooit klaar. Zo veel is zeker. Nadat constructeurs jarenlang de kluit belazerden met wagens die te veel vervuilen en verbruiken, willen ze nu beloond worden voor dat bedrog. Waarover gaat het? De sector vraagt in een brief aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) om voor bedrijfswagens milieuvervuiling minder zwaar te laten doorwegen in de fiscaliteit. Volgens de autoconstructeurs is die aanpassing nodig nu uit nieuwe, meer realiteitsgetrouwe tests (WLTP) blijkt dat wagens meer vervuilen dan in de oude tests (NEDC).

Ter herinnering: de autobouwers specialiseerden zich het afgelopen decennium in het manipuleren van de oude testcyclus. Daardoor verbruiken en vervuilen wagens in realiteit gemiddeld genomen 40% meer dan op papier. Rijkelijk laat tracht Europa een einde te maken aan dat bedrog door de nieuwe testcyclus te introduceren die het verbruik en de CO2-emissies beter meet.

Dat zal voor verschuivingen zorgen in de bedrijfswagenmarkt, die in 2017 goed was voor 300.000 inschrijvingen of meer dan de helft van de nieuwe verkochte wagens in ons land. Met het oog op vergroening is de fiscaliteit voor bedrijfswagens deels gebaseerd op de CO2-uitstoot. Zo zijn de kosten van een wagen met een hogere CO2-emissie minder fiscaal aftrekbaar voor ondernemingen. Als de ondernemingen in de toekomst dezelfde gunsten willen genieten, zullen ze het bedrijfswagenpark versneld moeten vergroenen.

Daar legt de autosector zich niet bij neer. Ze pleit bij de de minister voor een aanpassing van de fiscaliteit. Het is als een bokser die voor het eerst met een goed werkende weegschaal wordt gewogen en vraagt om de regels van de gewichtsklasse ‘lichtgewicht’ aan te passen omdat hij te zwaar blijkt. De wereld op z’n kop. Minister Van Overtveldt lijkt open te staan voor de verzuchtingen van de autolobby.

Er valt echter geen enkele goede reden te bedenken om op de vraag van de autosector in te gaan. Zelfs integendeel. De files nemen toe. De CO2-uitstoot van wegtransport ontspoort. België gaat daardoor haar klimaatdoelen voor 2020 niet halen. De komende jaren zal de Vlaamse overheid moeten betalen voor die te hoge CO2-uitstoot.

Via allerlei ingewikkelde constructies tracht de federale overheid intussen gebruikers uit de salariswagen “te lokken”. Het mobiliteitsbudget en de mobiliteitsvergoeding bulken van de goede intenties. Maar zolang het een stuk voordeliger is om loon in wagens en diesel uit te keren dan in euro’s, zullen bedrijven hun personeel blijven verlonen met bedrijfswagens en de daarbij horende files en vervuiling.

In de aanbevelingen die de Europese Commissie vorige week uitbracht voor ons land staat het zwart op wit: “De inkomsten uit milieugerelateerde belastingen zijn [in België] nog steeds een van de laagste in de EU. Er is een aanzienlijk potentieel voor een echte 'groene' belastingverschuiving, onder meer door de gunstige behandeling van bedrijfswagens aan te pakken, die nu nog bijdraagt tot luchtvervuiling, congestie en uitstoot van broeikasgassen.”

Het is één van de weinige plekken in de gortdroge aanbevelingen van de Commissie waarin het leefmilieu aan bod komt. Wil de federale regering die Europese aanbeveling straal negeren? Net nu de nieuwe CO2 tests zonder inspanning een duw in de rug zijn voor vergroening van het bedrijfswagenpark. De (eventuele) meerinkomsten kan de overheid gebruiken om andere lasten, zoals die op arbeid, te verlagen. Of om het tekort op de begroting te verkleinen. De gebruiker van de bedrijfswagen behoudt z’n vrijheid om hogere lasten te mijden: hij kan kiezen voor een model met een lagere CO2-uitstoot om het verschuldigd bedrag te verlagen of overstappen op alternatieven. Was dat niet het doel van de vergroening van de fiscaliteit voor bedrijfswagens?

Windenergie

Meer over Windenergie