Landbouwakkoord biedt onvoldoende bescherming van natuur

Natuurpunt en BBL hebben net kennisgenomen van het laatste voorstel van de onderhandelingsnota en reageren ontgoocheld, ondanks de inspanningen van de onderhandelaars. Natuur en milieu worden onvoldoende beschermd met wat nu voorligt en ondermijnen ook de gezondheid van de Vlaming. Onder meer het loslaten van de nulbemesting in VEN gebied (MAP7) en de regelingen rond waterbekkens en watercaptatie hypothekeren een goede waterkwaliteit in Vlaanderen. BBL en Natuurpunt verwachten dat de regering deze twee cruciale elementen nog bijstelt en vragen opnieuw met aandrang een plek aan tafel. 

  • Bart Vangansbeke, voorzitter Natuurpunt
  • Danny Jacobs, algemeen directeur Bond Beter Leefmilieu