Klaas, Liesje, Nik en Jasper versterken de werking en stem van onze leden.

Dit team staat klaar voor jou

Klaas, Liesje, Nik en Jasper versterken de werking en stem van onze leden.

Wil je graag communicatie- of campagneadvies? Heb je nood aan begeleiding bij jouw (financiële) plannen of zou een specifieke vorming of actie jou of jouw organisatie kunnen helpen? Maak je dan lid van BBL! Klaas, Liesje, Nik en Jasper staan elke dag paraat om jullie werking en stem te versterken. Speciaal voor jullie staan ze even stil bij hun mooiste momenten uit 2023. Wat blijft hen bij en welke uitdagingen zien ze voor 2024?

Jasper Wouters

 "Mijn topmoment van 2023 was de manifestatie die we begin november samen met de bewonersgroepen rond de luchthaven van Zaventem hebben georganiseerd. We werken al lang inhoudelijk met hen samen, maar dit was de eerste keer dat we letterlijk samen op straat kwamen. En het was een superleuke namiddag: veel volk, veel ambiance en muziek, en veel mensen hadden zich verkleed of hadden hun hoofdkussen en een originele pancarte bij.

Ik denk dat we als milieubeweging meer van achter onze bureaus moeten komen. Als we heel toegankelijk, duidelijk en laagdrempelig communiceren, over de zaken waar mensen letterlijk wakker van liggen (zoals hun gezondheid, hun job, …), zullen we in de toekomst nog meer harten kunnen veroveren. Dat is alvast mijn voornemen voor 2024.”

Klaas Decorte

"Voor mij blijft onze samenwerking met Growfunding top of mind. Dankzij onze ondersteuning zorgen we ervoor dat fantastische initiatieven die te klein zijn om subsidies te krijgen wél slagen in hun opzet. Neem bijvoorbeeld de strandspelotheek in Oostende waar je strandspeelgoed kan uitlenen. Of RedO dat groenten en fruitresten herwaardeert via kookworkshops.

Daarnaast ben ik ook erg blij met onze nieuwe leden Join For Water en Breekijzer, binnen het netwerk van Gemeente voor de Toekomst. Water is echt een thema dat leeft. Samen hebben we een aanbod ontwikkeld om hier samen met organisaties en gemeentebesturen concreet mee aan de slag te gaan. 

Wat wens ik voor 2024? Bij BBL bouwen onze beleidsexperten enorm veel expertise op over allerhande thema’s zoals bijvoorbeeld mobiliteit. Ik hoop dat we in 2024 aan die kennis (nog) meer concrete actie kunnen koppelen. Naar het voorbeeld van ons dossier voor een betere leefomgeving voor Brussels Airport. En de recente  acties tegen het vervoersplan van De Lijn. Zo tonen we dat niet enkel wij, maar ook andere mensen hier wakker van liggen.”

Liesje De Smet

"Bij mij blijft mijn eerste Connect2Change me vooral bij. Inhoudelijk was het een huzarenstukje om een mooi programma samen te stellen, maar dat is goed gelukt. We kregen fijne reacties. Ook de mooie tekst die dichteres Hind Eljadid voor ons heeft geschreven en gebracht, herinner ik me nog goed.

Mijn ambities voor volgend jaar: samenwerken met een breder en diverser netwerk en krachten bundelen! Onze verkiezingscampagne is wat dat betreft een eerste experiment. Erg benieuwd wat wel (of niet) zal werken!"

Nik Meeusen

“In juni ontvingen  15 natuur- en milieuorganisaties het goede nieuws dat ze vanaf dit jaar een startsubsidie kunnen ontvangen van de Vlaamse Overheid. Deze startsubsidie moet hen helpen om uit te groeien naar een professionele vereniging. BBL ondersteunde een groot deel van hen om het subsidiedossier hiervoor op te maken. De verenigingen werken rond heel uiteenlopende thema’s: landbouw, circulaire economie, open ruimte, klimaatcommunicatie, lichthinder: noem maar op! Dit zal onze sector ongetwijfeld nog sterker maken dan voorheen. 

Daarnaast organiseerden we samen met een aantal middenveldpartners (o.a. Pulse, Reset.Vlaanderen,...) en het department Omgeving een ‘inspiratiefestival klimaatcommunicatie’. Op deze drukbezochte conferentie verdiepten we ons in de effectiviteit waarmee we klimaatboodschappen aan burgers overbrengen. De inzichten van de conferentie - o.a. op vlak van diversiteit of tone of voice - worden al meteen zichtbaar in de boodschappen die we momenteel ontwikkelen voor de verkiezingscampagne van de milieubeweging later dit jaar. Dat is meteen ook mijn voornemen voor 2024: met de milieubeweging meer mensen aanspreken die we momenteel nog onvoldoende bereiken en betrekken."