Foto PunkToad

Cohousers hebben recht op volledige uitkering

Foto PunkToad

Het Hof van Cassatie oordeelde recent dat de RVA mensen die een woonplaats delen, niet automatisch als samenwonend mag registreren. Als samenwonende krijg je een lagere uitkering dan als alleenstaande. Een belangrijk arrest, want dit was voor veel mensen een grote drempel om in een cohousingproject te stappen. Als je door omstandigheden terugvalt op een werkloosheidsuitkering, dreigde je daar als alleenstaande cohouser je broek aan te scheuren. 

Samenwonen is meer dan een dak delen

Een uitkering voor werklozen is voor samenwonenden lager dan voor alleenstaanden. Bewoners die onder eenzelfde dak leven, maar aantonen dat ze alleen huur en gemeenschappelijke lasten delen, hebben het recht om een uitkering als alleenstaande te krijgen. Het Hof van Cassatie oordeelt dat het sociaal-economische voordeel van het cohousen onvoldoende is om de bewoners als samenwonenden te beschouwen. Samenwonen wil zeggen dat je ook huishoudelijke taken uitvoert (zoals het inrichten van de woning, de was doen, de boodschappen halen) en dat je daarvoor financiĆ«le middelen inbrengt. 

Rechtsonzekerheid weggewerkt

De uitspraak van het Hof is goed nieuws voor alleenstaande cohousers. Want ook al zijn die alleenstaand en dragen ze zelf alle kosten van hun levensonderhoud, toch beschouwen sociale zekerheidsinstellingen hen vaak als samenwonend omdat ze met verschillende mensen op hetzelfde adres wonen. De bewijslast blijft wel bij de uitkeringsgerechtigde liggen, maar dankzij dit arrest kunnen ze nu opkomen voor hun rechten.

Duurzaam bouwen en wonen

Meer over Duurzaam bouwen en wonen