‘Batdetector’ verzoent windmolens en vleermuizen

De vleermuis in Vlaanderen is een bedreigde soort. De windmolen is dat op een bepaalde manier ook: er zijn er nog veel te weinig om onze klimaatdoelstellingen te halen. Maar windmolens zijn ook een belangrijke doodsoorzaak voor vleermuizen.

Natuurpunt, burgercoöperatie Energent en windmolenexploitanten EDF Luminus en Eneco hebben nu een oplossing: de wieken van de windmolens zullen stilgelegd worden wanneer het risico op aanvaringen met vleermuizen te groot is. Een ‘batdetector’ op de windmolen waarschuwt wanneer er veel vleermuisverkeer is.

Nieuwe vleermuisheld: de batdetector

Vleermuizen in Vlaanderen zijn bedreigde diersoorten en genieten Europese bescherming. Ze hebben erg te lijden onder vervuiling, een afgenomen insectenaanbod en een gebrek aan verblijfplaatsen. Ook windmolens kunnen een belangrijke doodsoorzaak zijn. In Duitsland wordt het jaarlijks aantal vleermuisslachtoffers geschat op 250.000. Voor België zijn de cijfers niet bekend.

In Vlaanderen bestaat er geen wettelijk kader voor windmolens en vleermuizen. Het gevolg: protest van natuurbeschermers en juridische procedures tegen windmolens. Om dat op te lossen, hebben Natuurpunt, Energent, EDF Luminus en Eneco samen een plan opgesteld dat vleermuizen en windmolens verzoent.

Het plan

Windmolens zullen in periodes waarin het risico op aanvaringen erg hoog is tijdelijk uitgeschakeld worden. Dat is vooral tijdens warme nachten die droog en windstil zijn. Tegelijk wordt een automatische batdetector gemonteerd op de molen, zodat er realtime-informatie is over de nabijheid van vleermuizen. Op die manier kan de kans op aanvaringen sterk verminderen. Het rendementsverlies van de windmolens blijft onder de 3%.

Deze oplossing wordt voor de eerste keer toegepast op het nieuwe windmolenpark in Melle. Dit is een belangrijke testcase, dat nu vertaald moet worden in een wettelijk kader op Vlaams niveau. Zo ligt de lat gelijk voor alle windmolenbouwers. Met deze overeenkomst heeft de overheid alvast een inspirerend voorbeeld.

Windenergie Natuurpunt

Meer over Windenergie