Werkenvoor.be zoekt Adjunct-chef voor het coördinatiecentrum voor complexe risicoanalyses in de context van klimaatverandering (m/v/x)

Betaalde job Voltijds
1210 Brussel
Solliciteren tot

Let op ! Je kan niet solliciteren via het e-mailadres. Je moet solliciteren via de website 'werkenvoor.be' ! 

Werkgever

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is op zoek naar 1 adjunct-chef voor het Coordination Center for Complex Risk Assessment in the context of Climate Change (CCCRA-CC) binnen het Directoraat-generaal Leefmilieu.

Je taken

 

Wij zijn op zoek naar een adjunct-chef voor het Coördinatiecentrum voor complexe risicoanalyses in de context van klimaatverandering (CCCRA-CC), een onafhankelijk orgaan in oprichting.

De regering heeft besloten een nieuw orgaan op te richten, een federaal multidisciplinair kennis- en expertisecentrum naar het model van het OCAD (Coördinatieorgaan voor de dreiginsanalyse). 

Het is de bedoeling dat België op elk ogenblik - wat de klimaatverandering (en bij uitbreiding de planetaire grenzen) betreft - kan beschikken over een passende en actuele risicoanalyse op basis van een beoordeling van klimaatgevaren, blootstelling en kwetsbaarheden.   

- Ter ondersteuning van het hoofd van het CCCRA-CC implementeer en beheer je het CCCRA-CC binnen volgende domeinen: juridisch, governance, externe samenwerkingen en strategische organisatieontwikkeling, HR en budgettaire en operationele aspecten

- Je ondersteunt jouw leidinggevende op bepaalde technische en/of operationele gebieden en vervangt hem/haar tijdens vergaderingen wanneer hij/zij meent dat jouw kennis jou in staat stelt de belangen van het CCCRA-CC zo goed mogelijk te verdedigen

- Je coördineert de activiteiten van het personeel en zorgt voor de ontwikkeling van een teamsfeer binnen het CCCRA-CC

- In overleg met het personeel en jouw leidinggevende stel je prioriteiten en verdeel je taken en opdrachten

- In overleg met jouw leidinggevende leid je de reflectie over de werking van het CCCRA-CC

- Je neemt deel aan of leidt bepaalde projecten betreffende de goede werking van het CCCRA-CC

- Je geeft feedback over en input op interne en externe verzoeken om informatie.

Gewenst profiel

Je hebt een algemeen diploma van master en een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van management in ten minste 3 van de volgende taken:

 • Uitwerken van strategische en operationele doelstellingen van de dienst
 • Het management ondersteunen met concrete adviezen
 • Communicatie/tussenschakel tussen team en hiërarchie
 • Opmaak, beheer of opvolging van begrotingen
 • Coaching van medewerkers
 • Operationele ondersteuning van medewerkers
 • Voorbereiding van beleidsbeslissingen en visiedocumenten
 • Uitwerken, invoeren en coördineren van een beleid
 • Organiseren van overlegvergaderingen

EN

Een relevante professionele ervaring van minstens 4 jaar in een domein relevant voor het CCCRA-CC (klimaat of aanverwante domeinen en sectoren zijnde milieu, biodiversiteit, gezondheid, transport, energie, waterbeheer, ruimtelijke ordening, crisisbeheer, risicobeheer en -analyse, bescherming en veiligheid,  economie of financiën verdeeld over ten minste 3 van onderstaande taken:

 • Beheer, uitvoeren, evaluatie en analyse van wetenschappelijk onderzoek
 • Uitwerken van beleidsadvies 
 • Opstarten en leiden van werkgroepen
 • Uitbouwen van een netwerk binnen verschillende organisaties intern en buiten de overheid
 • Rapportering naar andere overheidsinstanties/stuurgroepen/ stakeholders/werkgroepen
 • Analyse van beleidsinitiatieven of andere programma's en projecten (incl. sociale, milieu-, economische of financiële impact)
 • Coördinatie, planning en beheer van projecten met diverse actoren.

Ons aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

Minimum aanvangswedde: €67.230,6 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week met de mogelijkheid tot 12 compensatiedagen per jaar bij het behalen van de doelstellingen
  • telewerk dat volledig ingeburgerd is in onze organisatie tot een maximum van drie dagen per week
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
  • aangenaam werken volgens the new way of working in een volledig nieuw gebouw met ontspanningsruimtes
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie: financiële tussenkomst internetabonnement (20 euro) en vergoeding kantoorkosten (30 euro)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (sport- en cultuurpremie, tussenkomst opvang kinderen, brilpremie, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 12 jaar...)
  • mogelijkheid tot het afsluiten van een gsm-abonnement en een forfaitaire som van 15 euro per maand
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • financiële valorisatie van jouw relevante werkervaring.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Solliciteer nu via deze link : https://werkenvoor.be/nl/job/?jobcode=ANG23129&mtm_campaign=ANG223129&m…