vzw Open Plaats zoekt Werkbegeleider autonome werkstraf (GAM) - voltijds (m/v/x)

Betaalde job Voltijds
Haspelstraat 49 - Gent (Kringwinkel Open Plaats)
Solliciteren tot

Wat is Open Plaats?

Vzw Open Plaats bouwt mee aan een circulaire economie, via twee Kringwinkels (Gent - Brugse Poort en Destelbergen) en een geefpunt met magazijn (Sloepstraat). We gaan voor werk op maat en begeleiden een diverse groep van medewerkers op weg naar een job. Bij Open Plaats vinden ze een plek om te groeien en talenten te ontwikkelen. We bestrijden armoede via onze werking in de Brugse Poort waar kwetsbare buurtbewoners gratis voeding, advies en andere ondersteuning krijgen (noodhulp).

Wat houdt de job in?

Als werkbegeleider ben je verantwoordelijk voor het begeleiden en opvolgen van personen die een autonome werkstraf opgelegd krijgen door een politierechter, een correctionele rechter of het Hof van Assisen. Je zorgt voor hun vlotte en zinvolle inschakeling in het geheel van de organisatie. In de begeleiding hou je rekening met de specifieke behoeften en uitdagingen van deze medewerkers, zodat ze hun werkstraf maximaal tot een goed einde kunnen brengen.

Wat doe jij dan precies?

Dagelijkse organisatie van de werkvloer:

 • Je organiseert en optimaliseert een goede werkplanning.
 • Je maakt afspraken en communiceert met de betrokken justitieassistent. Ook neem je hierbij een belangrijke signaal- en doorverwijsfunctie op.
 • Je overlegt actief met andere werkbegeleiders voor een vlotte inschakeling van de justitiabelen bij de verschillende activiteiten van Open Plaats.
 • Je bent betrokken bij de volledige goederenstroom: van instroom over verwerking (sortering, kwaliteitscontrole, prijzen) tot een maximale uitstroom via hergebruik in onze twee Kringwinkels en zorgt mee voor het actualiseren en implementeren van procedures ter ondersteuning van een kwalitatieve werking.
 • Je volgt de veiligheidsvoorschriften nauwgezet op voor het correct gebruik van hulpmiddelen bij het sorteren, opslaan en transporteren van goederen. Je bent bereid om je kennis en kunde over te brengen aan de medewerkers.
 • Je rapporteert elk kwartaal alle prestaties van de werkgestraften aan het justitiehuis volgens het door hen ter beschikking gestelde rapporteringsbestand.

 

Leiding geven en coachen:

 • Je zorgt voor een degelijk onthaal en een goede dagdagelijkse aansturing.
 • Je coacht, motiveert en begeleidt de aan jouw toegewezen werkgestraften. Het betreft korte, steeds wisselende trajecten van gemiddeld 120 uren (Dit zijn een 70-tal werkgestraften op jaarbasis)
 • Je bemiddelt bij conflictsituaties en je werkt oplossingsgericht bij praktische problemen.
 • Je werkt actief mee op de werkvloer en je vervult hierin een voorbeeldfunctie.
 • Je neemt deel aan overleg georganiseerd door het justitiehuis en intervisie met collega werkbegeleiders.

Waarom kies jij voor deze functie?

 • Je hebt kennis van of bent bereid je bij te scholen in de materie die verband houdt met de strafrechtspleging en tenuitvoerlegging van straffen zoals behandeld door de justitiehuizen.
 • Je onderschrijft de achterliggende visie omtrent de autonome werkstraf.
 • Je ziet maximaal lokaal hergebruik als een belangrijke insteek voor een meer circulaire economie.
 • Je hebt zin in een ‘hands-on’ job waar je zij-aan-zij met werkgestraften operationele taken uitvoert en begeleidt.

Wie ben je?

 • Je hebt leidinggevende capaciteiten en een goed probleemoplossend vermogen.
 • Je kan planmatig en gestructureerd werken.
 • Je hebt ervaring met het coachen en begeleiden van mensen.
 • Je hebt een bachelor diploma of kan minstens 5 jaar relevante ervaring aantonen
 • Je bent bereid tot zaterdagwerk (1 zaterdag per 4 weken). 

Wat bieden wij?

 • Een voltijds contract voor onbepaalde duur
 • Je komt terecht in een boeiende, lerende organisatie die werkt aan sociale en ecologische doelstellingen.
 • Verloning volgens de barema’s van PC 327 (max. 5 jaar relevante ervaring).
 • Extralegale voordelen als maaltijdcheques (na 6 maanden) en fietsvergoeding.
 • Plaats van tewerkstelling: Haspelstraat 49, 9000 Gent (Kringwinkel Open Plaats).
 • Onmiddellijke indiensttreding.

 

Interesse?

Stuur je CV en motivatiebrief naar sollicitaties@openplaats.be voor 3 december 2023. Sollicitatiegesprekken gaan door op maandag 11 december 2023.

Voor vragen kan je terecht bij Joyce Vermeiren 0490 56 86 06 - joyce.vermeiren@openplaats.be