Vlaamse Overheid zoekt Toezichthouder plantaardig teeltmateriaal

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Plaats van tewerkstelling: Brugge
Sector: Landbouw Milieu
Solliciteren tot

Je functie in het kort

Werk jij graag buiten op het veld, kom je graag in contact met externen en voel je je goed in een controlefunctie? Heb je een analytische geest en kan je assertief zijn wanneer dat nodig is? Dan word jij binnenkort onze nieuwe collega!

Als toezichthouder plantaardig teeltmateriaal neem je volgende taken op:

  • Je voert visuele controles uit op de percelen waar het teeltmateriaal vermeerderd wordt;
  • Je voert praktijkkeuringen uit bij bedrijven die plantaardig teeltmateriaal vermeerderen (o.a. monstername voor analyses, fysische waarnemingen en administratie);
  • Je voert perceels- en bedrijfscontroles uit in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
  • Je informeert de betrokken operatoren over de resultaten van de analyses en/of waarnemingen en levert certificeringsdocumenten en fytosanitaire certificaten af;
  • Je verwerkt de vaststellingen van de keuringen en controles in onze eigen ontwikkelde IT-applicaties;
  • Je controleert of de bedrijven die activiteiten onder officieel toezicht uitvoeren deze activiteiten correct uitvoeren;
  • Je voert toezicht uit op de handel van plantaardig teeltmateriaal;
  • Je beheert de informatie van je werkzaamheden op een zorgvuldige en correcte manier.

Je denkt vanuit je eigen ervaring en expertise mee na over hoe je je eigen en naburige werkprocessen zo optimaal kan uitvoeren. Je neemt deel aan werkgroepen en bent het klankbord voor je collega’s voor je eigen werkprocessen. Je neemt autonoom je verantwoordelijkheden op en volgt evoluties in je vakgebied verder op. Zo draag jij je steentje bij aan de missie van onze organisatie ‘Vooruit voor (h)eerlijk voedsel in Vlaanderen”.

Als organisatie zetten we maximaal in op een goede start van onze nieuwe collega’s. Naast een onboardingstraject word je tijdens je inwerkperiode bijgestaan door een meter/peter en een mentor, die je onze organisatie beter leren kennen. Na het onboardingstraject blijven we inzetten op continue kennisontwikkeling en kennisdeling. Gedurende je loopbaan besteden we steeds aandacht aan je welzijn. Daarnaast zetten we ook in op hybride werken, waarbij je de locatie vanwaar je werkt flexibel invult in functie van het werk dat je op dat moment doet en in samenspraak met je leidinggevende.Lees meer over de job en het selectieproces in het selectiereglement als bijlage bij ‘meer informatie’. Download dit document via de website van de werkgever en hou het bij.

Wie ben jij?

  • Je hebt een bachelor- of graduaatsdiploma in een technologische, biologische en/of landbouw georiënteerde richting.
  • Je hebt een rijbewijs B.   

Werk je al bij de Vlaamse overheid?  

Ontdek aan welke voorwaarden je als personeelslid van de Vlaamse overheid moet voldoen om te kunnen solliciteren via horizontale mobiliteit of bevordering in het selectiereglement onder de titel ‘deelnemingsvoorwaarden’.

Jouw voordelen

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen(opent in nieuw venster)

Werk je al bij de Vlaamse overheid?

Bekijk het selectiereglement om te weten welke salarisschaal van toepassing is voor jou.