Vlaamse Overheid zoekt Interne Auditor

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Plaats van tewerkstelling: Simon Bolivarlaan 17, Brussel 1000 BEL
Sector: Milieu Natuur / Bos Water / Droogte
Solliciteren tot

Je functie in het kort

Ben jij een allround analist en kan je goed syntheses maken? Vind je het leuk om je tanden ergens in te zetten en samen te zoeken naar aanbevelingen? Dan ben jij de collega die wij zoeken!Als interne auditor onderzoek en adviseer je governancesystemen, horizontale processen en

subsidieprocessen voor het uitbetalen van steun uit de Europese landbouw- en visserijfondsen. Je verzamelt alle informatie over het auditonderwerp en maakt een eigen werkprogramma op. Je gaat na of aan alle normen is voldaan en spoort afwijkingen en onregelmatigheden op via auditmethodes.

Je bevindingen bundel je in een syntheserapport en bespreek je met de betrokkenen. Je formuleert hierbij ook aanbevelingen. Tijdens je opdracht ga je risicogericht te werk en kies je de gepaste audittechniek om de betrouwbaarheid en doeltreffendheid van processen en systemen te toetsen. Vanuit je ervaringen in de praktijk geef je input aan de procesverantwoordelijke om het proces te stroomlijnen doorheen de organisatie, rekening houdend met gedetecteerde knelpunten en behoeften. Zo draag jij je steentje bij aan

de missie van onze organisatie “Vooruit voor (h)eerlijk voedsel in Vlaanderen”Als organisatie zetten we maximaal in op een goede start van onze nieuwe collega’s. Naast een onboardingstraject word je tijdens je inwerkperiode bijgestaan door een meter of peter en een mentor, die je onze organisatie beter leren kennen. Na het onboardingstraject blijven we inzetten op continue kennisontwikkeling en kennisdeling. Gedurende je loopbaan besteden we steeds aandacht aan je welzijn. Daarnaast zetten we ook in op hybride werken, waarbij je de locatie vanwaar je werkt flexibel invult in functie van het werk dat je op dat moment doet en in samenspraak met je leidinggevende.Lees meer over de job en het selectieproces in het selectiereglement als bijlage bij ‘meer informatie’. Download dit document via de website van de werkgever en hou het bij.

Wie ben jij?

  • Je hebt een masterdiploma.

Werk je al bij de Vlaamse overheid?

Ontdek aan welke voorwaarden je als personeelslid van de Vlaamse overheid moet voldoen om te kunnen solliciteren via horizontale mobiliteit of bevordering in het selectiereglement onder de titel ‘deelnemingsvoorwaarden’.

Jouw voordelen

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur.

• Je krijgt een salaris op basis van de vastgelegde salarisschaal NA111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/wat-heeft-de-vlaamse-overheid-je-te-bieden/salaris(opent in nieuw venster) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

• Je ontvangt de volgende voordelen: maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer, een breed aanbod van leasefietsen, hospitalisatieverzekering, een financiële tussenkomst voor kinderopvang tijdens alle schoolvakanties, ...

• Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

• Je activiteit bepaalt je werkplek. Zo kan je dus zowel op kantoor, van thuis uit of op een satellietkantoor werken.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen(opent in nieuw venster)

Werk je al bij de Vlaamse overheid?

Bekijk het selectiereglement om te weten welk contracttype en welke salarisschaal van toepassing zijn