Vlaamse Overheid zoekt Beleidsadviseur economische analyse

Betaalde job Onbepaalde duur
Koning Albert II Laan 35, Brussel 1030 BEL
Solliciteren tot

Je functie in het kort

Hou je van economische en beleidsanalyses? Wil je graag meewerken aan het verder verduurzamen van onze Vlaamse land- en tuinbouw? Weet je van aanpakken? Heb jij oog voor optimalisatie? Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

Als beleidsadviseur sta je o.a. in voor het verstrekken van beleidsinformatie, het analyseren van het Europese en Vlaamse landbouwbeleid en de opmaak van beleidsvoorstellen. Je bent analytisch en besluitvaardig ingesteld en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Je werkt bovendien graag in teamverband.

Je maakt goed onderbouwde en kwalitatieve economische en beleidsanalyses  teneinde de beleidsbepaler(s) zoals bv de Vlaamse Regering, de functionele ministers in staat te stellen de juiste beleidsbeslissingen te nemen die ook politiek gedragen kunnen worden. Dit gebeurt door middel van opmaak van voornamelijk (complexe) kwantitatieve en af en toe ook door kwalitatieve studies. Deze functie heeft specifiek betrekking op alles wat met economische analyses, analyses van het landbouwbeleid- en sectoranalyses te maken heeft. De problematieken worden geanalyseerd en in een ruimere context geplaatst. Oplossingen vereisen vaak afstemming en integratie met andere vakgebieden. Diepte-analyse van de problemen is nodig. Om kennis te genereren is doorgedreven analyse, integratie en interpretatie van complexe informatie noodzakelijk. Als functiehouder is het belangrijk om inzicht te hebben in elke stap van het proces van inzameling t.e.m. rapportage. Daarnaast is zowel landbouwkennis als een sterk analytisch denk- en oordeelsvormingsvermogen cruciaal. Vernieuwend denken is nodig voor de aanpak van nieuwe uitdagingen en opportuniteiten. Bijkomend is de functiehouder gericht op samenwerking en kennisdeling en werkt,  na een inwerkperiode, zeer zelfstandig en kan opgevolgd worden op eindresultaten.

Zo draag jij je steentje bij aan de missie van onze organisatie “Vooruit voor (h)eerlijk voedsel in Vlaanderen”.

Als organisatie zetten we maximaal in op een goede start van onze nieuwe collega’s. Naast een onboardingstraject word je tijdens je inwerkperiode bijgestaan door een meter/peter en een mentor, die je onze organisatie beter leren kennen. Na het onboardingstraject blijven we inzetten op continue kennisontwikkeling en kennisdeling. Gedurende je loopbaan besteden we steeds aandacht aan je welzijn. Daarnaast zetten we ook in op hybride werken, waarbij je de locatie vanwaar je werkt flexibel invult in functie van het werk dat je op dat moment doet en in samenspraak met je leidinggevende.

Lees meer over de job en het selectieproces in het selectiereglement als bijlage bij ‘Meer informatie’. Download dit document en hou het bij.

Wie ben jij?

 • Je hebt een Masterdiploma bio ingenieur

Jouw voordelen

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van
  ingenieur met bijhorende salarisschaal A121. Op
  https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator(opent in nieuw venster) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je ontvangt volgende voordelen: maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer, een breed aanbod van leasefietsen,
  hospitalisatieverzekering, professionele kinderopvang tijdens de
  schoolvakanties in de hoofdkantoren, ...
 • Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij
  tussen kerstdag en nieuwjaar (schrappen en aanpassen bij volcontinu functies).
 • Je activiteit bepaalt je werkplek. Bij de meeste functies kan je dus zowel op kantoorvan thuis uit of op een satellietkantoor werken.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen