Stad Sint-Niklaas zoekt Teamverantwoordelijke wonen B1-B2-B3

Betaalde job Voltijds Bepaalde duur
Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas
Solliciteren tot

Er beweegt iets in Sint-Niklaas. De stad groeit, verdicht en vergroent. Ruimtelijke kwaliteit wordt niet alleen bereikt door eigen ruimtelijke projecten, maar des te meer door de dagelijkse werking omtrent diverse ruimtelijke thema's. 

De stad is regisseur van het woonbeleid. Dit doen we door te voorzien in een divers en betaalbaar woonaanbod, onder andere door leegstaande woningen op te sporen en sociaal wonen te faciliteren. We toetsen de woningkwaliteit aan de Vlaamse wetgeving en zetten in op actieve begeleiding van eigenaars. De stad wil zijn bewoners informeren, adviseren en ondersteunen omdat iedereen recht heeft op een gezonde en klimaatbestendige woning.

Om onze dienstverlening te versterken en verbeteren zijn we op zoek naar een teamverantwoordelijke wonen. Wil jij mee aan het stuur zitten van een vooruitstrevend lokaal woonbeleid? Dan zijn we op zoek naar jou!

Op dit moment hebben we 1 vrije plaats bij ondersteuning vergunnen:

Teamverantwoordelijke wonen

Als teamverantwoordelijke wonen ben je verantwoordelijk voor het aansturen van 5 administratieve medewerkers en 2 woningcontroleurs.

Je werkt enerzijds diverse projecten omtrent de uitvoering van het woonbeleid uit en anderzijds coördineer je de administratieve opvolging van de procedures leegstand, verwaarlozing en ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring (functie binnen ondersteuning vergunningen & toezicht).

Je werkt samen met je team, collega's vergunnen, plannen en ontwikkelen, belastingen, ... en je overlegt actief met de eigenaars/bewoners de mogelijkheden om tot duurzame bewoning in de stad te komen.

Wie we zoeken

Profiel

communicatief - coachende motivator - samenwerkingsgericht - open blik - klantgericht

Specifieke aanwervingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een bachelor diploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs of je slaagt voor een capaciteitsproef die onderzoekt of je in staat bent te functioneren op het gevraagde niveau. De test wordt afgenomen door een gekwalificeerde selector.

Heb je een buitenlands diploma?

Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je dit hebt aangevraagd. Hiervoor kan je terecht bij NARIC: https://www.naricvlaanderen.be.

Algemene voorwaarden

Bij je inschrijving voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling).
 • Je bent van onberispelijk gedrag
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • Je bent lichamelijk geschikt voor de functie
 • Je slaagt voor de selectieproeven

Wat we bieden

We bieden jou een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden krijg je – na gunstige evaluatie – een contract van onbepaalde duur aangeboden.

Verloning volgens weddeschaal B1-B2-B3 (index januari 2023)

 • Bruto aanvangsloon zonder anciënniteit: 2.913,19 EUR
 • Bruto loon met 12 jaar anciënniteit: 3.383,16 EUR

Relevante ervaring die je opdeed bij een openbare dienst zoals een OCMW of ander gemeentebestuur kunnen worden meegenomen worden in je loonberekening. Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit kan worden meegenomen.

Je kan een loonsimulatie opvragen via wedden@sint-niklaas.be.

Extra financiële voordelen

 • Vakantiegeld
 • Eindejaarstoelage
 • Maaltijdcheques ter waarde van 8 euro per geleverde 7u36 prestaties
 • Ecocheques met maximum van 160 EUR per jaar bij voltijdse tewerkstelling
 • Hospitalisatieverzekering via Belfius
 • Aanvullend pensioen voor contractuele medewerkers (2e pensioenpijler)
 • Fietsvergoeding voor woon-werkverkeer van 0,27 EUR per km of terugbetaling abonnement openbaar vervoer  
 • Mogelijkheid tot fietslease
 • Jaarlijkse cadeaubon van 40 EUR
 • Diverse voordelen: zwemkaart, tussenkomst in sportieve activiteiten 

Niet-financiële voordelen

 • 20 wettelijke verlofdagen
 • 10 dagen extra verlof bij een volledig jaar voltijdse tewerkstelling
 • 14 feestdagen
 • Flexibele werktijden voor een goede balans tussen werk en privé
 • Mogelijkheid tot telewerk (in overleg met leidinggevende)
 • Boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • Uitgebreid opleidingsaanbod
 • Doorgroeimogelijkheden in de organisatie via objectieve selecties
 • Groepsvormende activiteiten, recreamomenten, personeelsfeesten en -uitstap

Selectieprogramma

Het selectieprogramma wordt opgemaakt door de jury volgens de bepalingen van de rechtspositieregeling. Het bestaat uit:

 • capaciteitsproef die onderzoekt of je in staat bent te functioneren op het gevraagde niveau. De test wordt afgenomen door een gekwalificeerde selector. (voor kandidaten die niet aan de diplomavoorwaarden voldoen)
 • een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken. Tijdens het interview kan er teruggekoppeld worden naar de andere selectieonderdelen.
 • daarnaast 1 of meerdere van de volgende selectieonderdelen:
  • praktische proeven en/of schriftelijke proeven
  • gestandaardiseerde / geautomatiseerde selectietools (o.a. assessments, cognitieve vaardigheidstesten, persoonlijkheidsvragenlijsten, profielanalyses…). 
   Deze proeven zijn eliminerend indien afgenomen door een extern bureau of door intern gekwalificeerde selectoren.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50% van de punten en in totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60% van de punten behalen. Tijdens de selectie worden meerdere competenties uit het competentieprofiel getest.

Wervingsreserve

Er wordt een wervingsreserve ( voltijds/deeltijds contractueel) aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Interesse?

Sta je te popelen om ons team te versterken?

Solliciteer dan ten laatste op dinsdag 26 september 2023 via het online formulier: https://www.jobsolutions.be/register/16551-61 .
Vergeet niet je cv, motivatiebrief en een kopie van je diploma op te laden.

Voor meer informatie kan je terecht bij team selectie, afdeling personeel via vacatures@sint-niklaas.be of  03 778 31 25.