Stad Sint-Niklaas zoekt Renovatiecoach

Betaalde job Voltijds
Sint-Niklaas
Solliciteren tot

‘Sint-Niklaas renoveert’ schakelt een versnelling hoger!
Vanaf 2023 zal het stadsbestuur van Sint-Niklaas nog meer inzetten op wijkrenovatieprojecten, samenwerkingen met externe partners en een adviesverlening uitbouwen voor sleutelmomenten bij renovatie (zoals bijvoorbeeld verkoop, verhuur, zie www.sint-niklaas.be/renoveert)

Wat de job inhoudt:

Om dit te kunnen waarmaken is Stad Sint-Niklaas op zoek naar een renovatiecoach met een handson-mentaliteit die haar inwoners wil adviseren en begeleiden bij hun renovatieplannen.
Ben jij de geschikte persoon en heb je goesting om mee de stad te maken van morgen?
Wil je mee je schouders zetten onder een lokaal renovatiebeleid en draag je het maatschappelijk belang hoog in het vaandel?
Niet twijfelen!
Je komt in een team terecht met één renovatiecoach binnen de afdeling plannen en ontwikkelen en samen met alle andere collega’s kan je de uitdagingen van stad Sint-Niklaas vormgeven.

Wie we zoeken:

Profiel

 • Je hebt inzicht in woningrenovaties, energetische aspecten van woningen en/of de bouwsector.
 • Je beschikt over een basis bouwkundige en technische theorie en praktijkkennis, waardoor je zowel eerstelijnsadvies als een grondiger renovatieadvies kan verlenen aan de Sint-Niklazenaars.
 • Je hebt inzicht in het bouwkundig proces en het risico op lock-in bij gefaseerde investeringen, evenals in mogelijke oplossingen hiervoor.
 • Je hebt kennis van de financierings- en steunmaatregelen op Vlaams niveau voor energetische renovatiewerken of je bent bereid om je erin te verdiepen.
 • Een diploma en/of ervaring in een bouwkundige richting is een pluspunt, net als één of meerdere van de volgende specialisaties:
  • Energiedeskundige, type A
  • Specifieke kennis over verwarming, ventilatie
  • Specifieke kennis rond duurzaam (ver)bouwen

Algemene voorwaarden

Op woensdag 25 januari 2023 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • je bent in het bezit van een bachelor diploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs of je slaagt voor de capaciteitstest niveau bachelor
 • je slaagt voor de selectieproeven.

Laatstejaarsstudenten krijgen toegang tot deze selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma.

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma als volgt:

 1. voor kandidaten die niet in het bezit zijn van een bachelor diploma: capaciteitstest niveau bachelor
 2. een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken;
 3. praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools). Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Wat we bieden

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.
Je krijgt een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden krijg je, na gunstige evaluatie, een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques ter waarde van 8 euro (per geleverde 7u.36 prestaties), ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit kan worden meegenomen
 • minimum maandloon:
  • met 0 jaar anciënniteit: 2.856,09 euro bruto
  • met 12 jaar anciënniteit: 3.316,85 euro bruto
  • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve (voltijds/deeltijds statutair/contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Interesse?

Meer info vind je in onze infobundel: https://www.sint-niklaas.be/sites/portaal/files/2023-01/infobundel_renovatiecoach_202301.pdf 

Schrijf je in tot en met woensdag 25 januari 2023 op https://www.jobsolutions.be/register/14185-23 of geef je inschrijvingsformulier ingevuld af met een kopie van je diploma + cv + motivatiebrief bij de afdeling personeel t.a.v. algemeen directeur, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.

Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR,
vacatures@sint-niklaas.be of T 03 778 31 23.

Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens?
Dat lees je op www.sint-niklaas.be/privacy

Stad en OCMW Sint-Niklaas vinden je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.