Stad Kortrijk zoekt Strategisch Coördinator Vastgoed

Betaalde job Voltijds
Plaats van tewerkstelling: Kortrijk
Sector: Bouwen en wonen Energie Milieu Ruimte Andere
Solliciteren tot

Als vastgoedstrateeg en beleidsexpert ben je verantwoordelijk voor de uitbouw van een duurzaam en toekomstbestendig vastgoed- en patrimoniumbeleid van groep Kortrijk. Je vertaalt het beleid in een gedragen strategie en in een programma om de transformatie waar te maken richting een vastgoedportefeuille in balans.

Als coördinator vorm je een cruciale strategische schakel tussen je beleidsdomein en de uitvoering ervan. Je initieert en coördineert zelf strategische vastgoeddossiers. Je weet vanuit je helicopterview problemen te deblokkeren en vormt een strategisch klankbord voor de organisatie.

Je zorgt voor de uitbouw van een professionele vastgoedorganisatie binnen de stad en coördineert hiertoe de nodige processen en trajecten. Je slaagt erin om een vastgoednetwerk op te bouwen.

Kortrijk ambieert een klantgerichte en toekomstgerichte patrimoniumbeleidsvisie als basis voor het ontwerpen en beheren van onze gebouwen en voor het huisvesten van diverse diensten en gebruikers. Neem jij graag de lead in de uitbouw van dit strategisch innovatief en toekomstproof vastgoedbeleid? 

 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

De directie Ruimte plant en bouwt continu aan de stad van overmorgen die leefbaar is voor jong en oud en zet zich ook dagdagelijks in voor een proper en goed onderhouden openbaar domein. De medewerkers van de directie Ruimte maken van Kortrijk quasi letterlijk de ‘Beste Stad van Vlaanderen’ voor elk van onze 80.000 inwoners en dit samen met het stadsbestuur, de 1.800 medewerkers, de regio, de burgers en andere partners. De directie Ruimte zorgt ervoor dat de voorziene investeringsmiddelen omgezet worden in de realisaties zoals beloofd in het bestuursakkoord ‘BSV’. Zij maken het omgevingsbeleid zichtbaar en maken hierbij het verschil voor alle doelgroepen.

Als strategisch vastgoedcoördinator kom je terecht in team  Gebouwenvernieuwing. Het patrimonium van Kortrijk bestaat uit een 450-tal gebouwen en is heel gevarieerd in schaal en complexiteit. Het gaat over sportgebouwen, culturele infrastructuur, jeugdlokalen, woonzorgcentra, woningen, flatgebouwen, werkplaatsen, kantoorgebouwen, bergingen en opslagplaatsen.

Als organisatie streven we naar een duurzaam en kostenefficiënt gebouwenportfolio dat in balans is en we wensen de juiste keuzes te maken inzake het afstoten, uitbreiden of renoveren van gebouwen. We ambiëren om een klantgerichte en toekomstgerichte patrimoniumbeleidsvisie vorm te geven als basis voor het ontwerpen en beheren van onze gebouwen en voor het huisvesten van diverse diensten en gebruikers. We bereiden samen met onze partners de investeringen in bouwprojecten voor en realiseren die op een kwaliteitsvolle en professionele manier.

Het team werkt continue samen met de inhoudelijke diensten en gebruikers, team gebouwenbeheer, de ruimtelijke stadsplanners, vergunningen… en is overtuigd dat samenwerken resulteert in een kwalitatief en duurzaam gebouwenportfolio. 

 

WAT ZIJN JE VERANTWOORDELIJKHEDEN? 

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor het strategisch vastgoed- en patrimoniumbeleid. Je ondersteunt het managementteam in het algemeen en de betrokken teams in het bijzonder bij de uitwerking van dit stadsbrede beleidsdomein.
 • Je bouwt een professioneel vastgoednetwerk uit dat de missie van Kortrijk mee realiseert. Je legt actief connecties tussen Kortrijk en (boven)lokale actoren, organisaties, bedrijven en initiatieven die van belang kunnen zijn bij de realisatie van de vastgoedstrategie. Je wisselt kennis en ervaring uit en vertegenwoordigt de organisatie in overlegstructuren waarbij je een relevant netwerk opbouwt. Je organiseert netwerkmomenten waarin zowel interne als externe partners ideeën met elkaar aftoetsen en zoeken naar implementatiemogelijkheden of samenwerkingsverbanden of financiering.
 • Je bent aan zet voor de visievorming richting een optimale vastgoedorganisatie voor de stad en organiseert of begeleidt de nodige verbetertrajecten. Je ontwikkelt een integrale en duurzame visie voor de vastgoedportefeuille (gronden en panden) van de stad en het OCMW Kortrijk en op de participaties in ander vastgoed. Je bent in staat deze te vertalen in een gedragen strategie en een programma. Je zorgt voor de nodige interne en externe communicatie.
 • Je staat in voor informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking tussen de verschillende directies, teams en de leidinggevenden, alsook met andere interne en externe (subsidie)partners. Je organiseert hiervoor leertrajecten, overleg, infosessies, workshops… Je betrekt je collega’s en relevante actoren en partners bij de ontwikkeling van je thema of project. Je toetst je voorstellen op regelmatige basis met hen af om zo proactief je project kenbaar te maken en opportuniteiten te detecteren.
 • Je hebt aandacht voor je eigen professionele ontwikkeling, je gaat proactief te werk in het op peil houden en verbeteren van je expertise en netwerk. Je zorgt dat je op de hoogte bent van de nieuwste evoluties en trends en opportuniteiten binnen je thema met als doel een innovatief, vooruitstrevend toekomstproof beleid voor de organisatie. 

Meer info

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden. 

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?  

 • Een contract van onbepaalde duur op A4a-A4b-niveau. De loonschalen vind je terug via veelgestelde vragen op de vacaturepagina. 
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar. Dit betekent dat je loon bij opstart minstens €4.690,24 en maximaal €6.528,20 zal zijn en dit afhankelijk van het aantal jaar relevante beroepservaring.
 • Maaltijdcheques van 7,50 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding van €0,35 per kilometer en mogelijkheid tot fietslease van Q4 2024.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • We zetten in op welzijn en werkgeluk, met teambuilding, after work cafés, personeelsevents, webinars, workshops, sport over de middag, enz.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.
 • De mogelijkheid om als strategisch coördinator mee te werken aan boeiende beleidsmaterie bij en voor Stad Kortrijk. 

Ontdek waarom het zo fijn is om voor Kortrijk te werken op werkenbijkortrijk.be of lees de veelgestelde vragen.

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat?

 • Je hebt een masterdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau A (bij voorkeur in een relevante richting). Daarnaast heb je minstens 1 jaar aantoonbare relevante beroepservaring in strategisch vastgoed- en patrimoniumbeleid of projectontwikkeling of financieel vastgoedadvies.
 • Je hebt geen masterdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau A, maar wél minstens 1 jaar aantoonbare  relevante beroepservaring in strategisch vastgoed- en patrimoniumbeleid of projectontwikkeling of financieel vastgoedadvies. Daarnaast slaag je voor een online niveau- en capaciteitstest. 

   

Ben je een interne kandidaat?

 • Je hebt een contract onbepaalde duur en minstens 12 maand dienstanciënniteit en je bent niet lager ingeschaald dan A4-niveau bij stad of OCMW Kortrijk.
 • Je hebt een contract onbepaalde duur en minstens 1 jaar niveau anciënniteit op A-niveau (bij Kortrijk of in een ander bestuur verworven). 

 

HEB JE INTERESSE?

Inschrijven kan énkel digitaal via deze link. De procedure wordt opgestart zodra er toegelaten kandidaten zijn, na telefonisch contact. Op die manier kunnen we beter rekening houden met vakantieperiodes en beschikbaarheden.  Op zondag 25 augustus 2024 wordt de publicatie afgesloten. 

 

HEB JE VRAGEN? 

Strategisch Vastgoedcoördinator (A4a-A4b) | Kortrijk

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lies Decock, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, op 056 27 85 73 of via vacatures@kortrijk.be.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.