Stad Deinze zoekt Deskundige klimaat en duurzaamheid (B1-B3)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Brielstraat 2, 9800 Deinze
Solliciteren tot

Het lokaal bestuur Deinze is een toekomstgerichte organisatie die ernaar streeft om zowel intern als extern mensen te verbinden. In onze organisatie gaan we uit van een aantal organisatiewaarden die onze cultuur typeert: respectvol gedrag, hulpvaardigheid, eerlijkheid, klantgerichtheid en klantvriendelijkheid, betrouwbaarheid, positiviteit, collegialiteit. Binnen deze context werken we samen met en voor de burger aan een stad van de toekomst.

Binnen de dienst Klimaat, duurzaamheid, milieu, land- en tuinbouw wordt elke dag gewerkt aan een propere, duurzame en klimaatrobuuste stad, dooraderd met groene en blauwe accenten zodat Deinze een stad is waar het aangenaam is om te wonen, te werken en te ontspannen.

De deskundige klimaat en duurzaamheid staat in voor planmatige beleidsvoorbereiding en –uitvoering. Je zorgt er ook voor dat operationele taken correct en tijdig worden uitgevoerd. Je houdt je deskundigheid op peil en draagt deze uit door adviesverlening, maar ook door acties te organiseren of er aan deel te nemen. Zo zorg je er voor dat de klimaatreflex en de duurzaamheidsgedachte altijd en overal wordt toegepast.

Kernresultaten

 • Op de hoogte zijn van evoluties (beleidsmatig, technisch, subsidiëring) binnen het domein klimaat en duurzaamheid en deze zowel intern als extern uitdragen. 
 • Meewerken aan de uitbouw van duurzame ontwikkeling van het stedelijk beleid, o.a. door integratie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).  
 • Meewerken aan en ondersteunen en uitvoeren van het stedelijk klimaatbeleid: burgemeestersconvenant, klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. 
 • Op de hoogte zijn van het meerjarenplan van het lokaal bestuur en projecten opzetten en trekken op vlak van klimaat en duurzaamheid om uitvoering te geven aan dit plan. 
 • Instaan voor de communicatie, informatie, educatie en sensibilisatie naar de verschillende doelgroepen, collega’s en inwoners inzake klimaat en duurzaamheid in zijn brede context
 • Ondersteunen en/of organiseren van externe adviesraden: milieuraad, adviesraad dierenwelzijn, …
 • Actief participeren aan team- en projectvergaderingen

Voorwaarden

 • je bent in het bezit van een bachelordiploma 
 • je slaagt voor de selectieproeven 
 • je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.  Dit moet blijken uit een recent uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd wordt nadat je slaagde voor de selectieproeven.  Als hierop ongunstige vermeldingen voorkomen mag je dit schriftelijk toelichten.
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 

Ons aanbod

 • een boeiende job in een aangename werksfeer
 • een interessante verlofregeling (33 vakantiedagen aangevuld met 14 feestdagen)
 • maaltijdcheques met een zichtwaarde van 8 euro
 • ecocheques ter waarde van 200 euro
 • een gratis hospitalisatieverzekering
 • een fietsvergoeding
 • gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer)
 • tweede pensioenpijler (4% brutojaarloon, 5% in 2024)
 • aangepaste vorming en opleiding
 • aandacht voor work-life balance
 • mogelijkheid tot structureel telewerk
 • nuttige relevante ervaring uit privé-sector of als zelfstandige of ervaring uit de openbare sector wordt onbeperkt in rekening gebracht
 • het minimum brutomaandloon (geïndexeerd) bedraagt 2.883,19 euro. Een persoonlijke loonsimulatie kan je aanvragen bij de dienst HRM. 

Selectieproeven

De selectie gebeurt aan de hand van 

 • een digitaal preselectiegesprek op donderdag 9 november 2023
 • een mondelinge proef met voorbereidende case op woensdag 15 november 2023

Solliciteren 

kan door jouw cv, motivatiebrief en een kopie van jouw bachelordiploma te bezorgen via:

 • de website (bij voorkeur): www.deinze.be/vacatures
 • eventueel per post: Het college van burgemeester en schepenen, Brielstraat 2, 9800 Deinze
 • eventueel tegen ontvangstbewijs op de dienst HRM, DC Leiespiegel – 4e verdieping 

uiterlijk tot vrijdag 20 oktober 2023.
    
Je gegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden in de databestanden van de stad Deinze, rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen en de archiefwet.  
Stad Deinze verwerkt je gegevens conform de Europese privacywetgeving (AVG/GDPR).  Meer informatie is terug te vinden in onze privacyverklaring op www.deinze.be/privacy.