REScoop.Vlaanderen zoekt Medewerker Energiegemeenschappen Halftijds

Betaalde job Deeltijds
Plaats van tewerkstelling: Hybride
Sector: Energie Klimaat
Solliciteren tot

REScoop Vlaanderen vzw is de Vlaamse federatie van burgercoöperaties voor hernieuwbare energie. Deze energiecoöperaties realiseren zowel meer hernieuwbare energie (groene stroom maar zeker ook groene warmte) als structurele energiebesparing bij gezinnen, overheden en bedrijven, in Vlaanderen.

REScoop Vlaanderen organiseert het overleg tussen deze energiecoöperaties onderling, fungeert als kennisdatabank voor de leden en als aanspreekpunt voor de verschillende overheden en andere netwerken.

De leden van REScoop Vlaanderen zijn burgerenergiecoöperaties die samen meer dan 80.000 coöperanten vertegenwoordigen, meer dan 100 VTE tewerkstellen en bijna 100 miljoen euro hebben geïnvesteerd in projecten rond hernieuwbare energie en warmte (in projecten met windenergie, in zonne-energie, in warmtenetten, in WKK’s, in laadpalen, elektrische deelwagens, … zowel bij particulieren, ondernemingen als bij lokale besturen).

Wij zijn op zoek naar een halftijds medewerker energiegemeenschappen:

Als medewerker energiegemeenschappen maak je werk van het in de praktijk brengen van het energiebesluit rond energiegemeenschappen. Je werkt in een klein team nauw samen met de Algemene coördinator en de andere medewerker energiegemeenschappen en de leden van REScoop Vlaanderen.

Energiegemeenschappen zijn door de Europese Unie naar voor geschoven als een belangrijk model voor het ontwikkelen van hernieuwbare energie, initiatieven voor energiebesparing en het realiseren van een inclusieve en democratische energietransitie. Burgercoöperaties voldoen aan beide Europese definities van energiegemeenschappen.

Een energiegemeenschap is een nieuwe juridische entiteit waarbij burgers, lokale overheden en KMO’s initiatieven kunnen nemen omtrent hernieuwbare energie. Zo wordt het mogelijk om opgewekte stroom binnen de gemeenschap te verkopen, delen of kunnen burgers samen investeren in een lokaal warmtenet, een warmtepomp of batterij op wijkniveau of maatregelen om energie te besparen.

Functie:

 • Je werkt samen met het team mee aan volgende opdrachten, die we uitvoeren binnen een subsidieproject bij VEKA:
 • Opvolging van het wetgevend kader rond energiegemeenschappen, zowel Europees, federaal als Vlaams.
 • Uitdragen van de missie en de visie van de organisatie, en deze met overtuiging kunnen vertalen in een sterk langetermijnbeleid rond energiegemeenschappen.
 • Ondersteuning van de leden bij de uitwerking van energiegemeenschappen in buurten, gemeentes of regio’s, met als doel om acties voor hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik te initiëren, steunen of promoten
 • opmaak en verspreiding van geschikte methodieken voor de opbouw en werking van energiegroepen
 • uitwerken van beleidsaanbevelingen naar de Vlaamse overheid omtrent energiegemeenschappen
 • onderzoek naar de sociale meerwaarde van energiegemeenschappen
 • communicatie over energiegemeenschappen op website, sociale media en contacten.
 • rapportering van onze werking naar VEKA
 • Je rapporteert aan de Algemeen Coördinator
 • Je zorgt voor vertegenwoordiging van REScoop Vlaanderen bij relevante stakeholders zoals VVSG, Bond Beter Leefmilieu, Coopkracht, VEKA, ABB, Vreg, ,….als het gaat over het thema energiegemeenschappen.
 • Je zorgt voor het overbrengen van kennis en data naar de leden.
 • Je neemt deel aan diverse werkgroepen rond energiegemeenschappen

Profiel:

·        Kennis van het beleidskader over energiegemeenschappen en energiedelen is sterk aanbevolen

·        Je bent een samenwerker en een verbinder

·        Coöperatief ondernemen zit in je hart

·        Je bent allround en kan zelfstandig werken.

·        Je hebt inzicht in en feeling met de leden

·        Je bent technisch en organisatorisch onderlegd.

·        Je hebt een master (of bachelor gelijkwaardig door ervaring)

Aanbod:

 • Halftijdse functie van onbepaalde duur,
 • Verloning rekening houdend met opleiding en ervaring.
 • Je maakt deel uit van een gedreven organisatie en koepel
 • Een boeiende functie met veel variatie, een ruime autonomie en verantwoordelijkheid.
 • Het loonpakket omvat maaltijdcheques van 8€ per equivalent gewerkte dag,
 • Thuiswerkvergoeding 129€ per maand pro rata, baanvergoeding en openbaar vervoer
 • Fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.
 • Tewerkstelling kan in loonverband of op freelance basis.

Interesse? Stuur je motivatiebrief en cv uiterlijk 30 juni 2024 naar info@rescoopv.be

 

Start tewerkstelling: zo snel mogelijk (overeen te komen), uiterlijk 1 september