Provincie Limburg zoekt Hydroloog

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Solliciteren tot

Over ons

Het Limburgse provinciebestuur wil een onmisbare en impactvolle schakel zijn tussen het lokale en het regionale niveau. Het wil het verschil maken op die domeinen waarvoor het Vlaamse niveau te veraf staat, en het gemeentelijke niveau de schaal mist.

De afdeling Waterbeheer staat in voor het beheer van 1 679 km waterlopen van tweede categorie in Limburg. Het team van een 25-tal medewerkers zorgt onder andere voor:

 • het onderhoud van de waterlopen
 • de verbetering van de waterlopen door het uitvoeren van noodzakelijke werken
 • het deskundig wateradvies (watertoets) in het kader van omgevingsvergunningsaanvragen dat technische richtlijnen en afstandsregels tot de waterloop bevat
 • de nodige machtigingen voor werken aan, over of onder de waterlopen
 • de naleving van de wetgeving rond waterlopen.

Voor de versterking van het team zoekt de afdeling Waterbeheer een hydroloog! Deze staat in voor de opbouw en het beheer van waterloopmodellen en is binnen de afdeling Waterbeheer hét aanspreekpunt voor alle vragen over hydrologie en hydraulica.

Over de functie

 • Je bouwt nieuwe waterloopmodellen op en controleert de totstandkoming ingeval van uitbesteding aan een externe dienstverlener.
 • Je beheert de modeleringstools van de afdeling Waterbeheer, zowel de opmaak, de aankoop als de actualisaties.
 • Je werkt mee aan het verzamelen, verwerken, analyseren en verspreiden van meetgegevens.
 • Je biedt o.b.v. de waterloopmodellen ondersteuning aan je collega's bij de adviesverlening in het kader van de watertoets.
 • Je adviseert over de impact van ingrijpende werken en projecten op de waterloop.
 • Je werkt mee aan het optimaliseren van de peil- en debietregulerende constructies op waterlopen en overstromingsgebieden.
 • Je verdiept je in de algemene hydrologische en hydraulische kennis met inbegrip van de problematiek op het terrein, en blijft up-to-date op dat vlak.
 • Je onderhoudt goede banden met collega-hydrologen bij de andere waterbeheerders en neemt deel aan samenwerkingen en werkgroepen op Vlaams niveau.

In de functiebeschrijving vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.

Je profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma burgerlijk of bio-ingenieur.
  • Schoolverlater: je hebt je diploma behaald op het moment van indiensttreding
  • Buitenlands diploma: vraag je attest van gelijkwaardigheid aan via naricvlaanderen.be.
 • Troeven voor deze functie zijn:
  • kennis van offline en realtime hydrologische en hydraulische softwarepakketten
  • beheersen van hydrologische en hydraulische wetten, begrippen en basisregels
  • kennis van ArcGIS en topografie
  • terreinkennis en inzicht betreffende de onbevaarbare waterlopen van tweede categorie
  • inzicht in de relatie van waterlopen met andere oppervlaktewateren, de grote rioolstelsels met hun overstorten en andere systemen die invloed uitoefenen op het watersysteem.
    
 • Algemene toelatingsvoorwaarden op de datum van aanwerving
  • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
  • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, nationaliteit of fysieke beperking.

Ons aanbod

 • Voltijdse contractuele aanstelling met een contract van onbepaalde duur
 • Brutomaandloon: minimum 4.258,12 en maximum 7.149,64 euro
 • Interessante verlofregeling (35 dagen en vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
 • Flexibele werktijden tussen 7 uur en 19 uur met mogelijkheden tot thuiswerk
 • Mogelijkheden om jezelf te ontplooien
 • Extralegale voordelen: fietsvergoeding, maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering (voordelig aansluitingstarief voor gezinsleden), aanvullende pensioenregeling en een Bokrijkabonnement voor jou en je gezinsleden.

Verloop van de procedure

De selectieprocedure bestaat uit:

 • een schriftelijke proef
 • een mondelinge proef.

Beide proeven zullen overdag plaatsvinden op vrijdag 8 december 2023.

Je moet 50 % van de punten behalen op de geïntegreerde proef om uitgenodigd te worden voor de mondelinge proef. Je moet eveneens 50 % behalen op de mondelinge proef en in totaliteit 60 % van de punten behalen om geschikt te worden bevonden voor de functie.

Wervingsreserve
Voor deze functie leggen we een wervingsreserve aan met een lijst van geslaagden (in rangschikking) voor periode van 2 jaar. De wervingsreserve kan verlengd worden met periodes van één jaar, voor zover de maximale geldigheidsduur de termijn van vier jaar niet overschrijdt.

Hoe solliciteren

Solliciteer uiterlijk maandag 27 november 2023 via het online formulier. Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.
Voeg bij je sollicitatie je motivatiebrief, je uitgebreide cv en een kopie van je diploma.

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je een bevestigingsmail. Heb je geen mail ontvangen? Neem dan contact op met Rita Bogaerts, vacatures@limburg.be, tel. 011 23 78 36. We raden je aan om ook je spamberichten te controleren voor verdere berichten in het kader van de procedure.

We verwachten dat deze procedure kan worden afgerond uiterlijk januari 2024.

Meer weten

Voor meer informatie over de functie-inhoud kun je terecht bij Ben Simons, diensthoofd Waterbeheer, ben.simons@limburg.be.

Voor informatie over de selectieprocedure en de deelnemingsvoorwaarden, kun je terecht bij Kitty Messiaen, verantwoordelijke Werving en Selectie, kitty.messiaen@limburg.be, tel. 011 23 78 38.

Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden, kun je terecht op www.limburg.be/Limburg/provinciealswerkgever/Veel-voorkomende-vragen.