Provincie Antwerpen zoekt Adviseur wonen en vastgoed

Betaalde job Voltijds
Antwerpen
Solliciteren tot

Wie provincie Antwerpen zegt, zegt ook enthousiaste en straffe medewerkers. Momenteel organiseren we een selectieprocedure waarin we voor de dienst Wonen op zoek zijn naar een adviseur Wonen en Vastgoed.

Wie zijn wij?

De dienst Wonen ondersteunt steden en gemeenten bij de uitvoering van hun lokaal woonbeleid. Daarbij hebben we steeds oog voor de sociale én ruimtelijke dimensie van het wonen. We stimuleren lokale besturen om in onze provincie aantrekkelijke woonomgevingen te realiseren waar inspanningen worden geleverd om het samenleven van bewoners te bevorderen. We kijken met een geïntegreerde en genuanceerde bril naar de woonuitdagingen en leveren daarom steeds advies op maat.

Woonactoren begeleiden we bij de realisatie van pilootprojecten in uitvoering van het provinciaal woonbeleid. Zo trachten we ook op het terrein betaalbaar en kwaliteitsvol wonen te realiseren, voorbeeld stellend te zijn en het verschil te maken.

Wat zal je doen?

 • Omdat een betaalbare én kwaliteitsvolle woning niet voor iedereen bereikbaar is, maakt de dienst Wonen hiervan een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Als adviseur Wonen en Vastgoed zet je specifieke samenwerkingsprojecten en begeleidingstrajecten op om lokale besturen te ondersteunen om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen te realiseren. Het vernieuwde Gewoontebrekertraject, dat durf- en doegemeenten ondersteunt, biedt hiertoe de juiste omkadering. Je begeleidt hen bij het toepassen van instrumenten voor betaalbaar wonen met oog op het ontwikkelen en realiseren van specifieke woonproducten op hun grondgebied. Jouw onderzoekende houding zorgt voor de juiste onderbouwing aan de hand van de meest actuele cijfers.
 • In uitvoering van de beleidsnota Wonen werk je als adviseur Wonen en Vastgoed mee aan de opmaak en implementatie van beleidskaders op het vlak van wonen en woongerelateerde thema’s (woonondersteunende voorzieningen en activiteiten, duurzame verplaatsingen, publieke ruimte, klimaatverandering enz.). De gemaakte beleidskeuzes vertaal je in inspirerende handboeken voor lokale besturen en woonactoren die de noodzakelijke en gewenste verandering op het terrein realiseren. Kennis inzake financiële, fiscale en juridische mechanismen inzake woonprojecten komt dan goed van pas. Je hebt oog voor de sociale dimensie van vastgoedontwikkelingen met het oog op het realiseren van een maximale maatschappelijke meerwaarde.
 • Als adviseur Wonen en Vastgoed geef je niet enkel advies aan steden en gemeenten, maar draag je ook intern onze visie over betaalbaar en kwaliteitsvol wonen uit. Je gaat in gesprek met collega’s van andere diensten, geeft formeel advies over lopende ruimtelijke planningsprocessen, deelt kennis en nieuwe inzichten enz., en zet zo betaalbaar wonen op de agenda. Kortom, je bent net als alle andere adviseurs van onze dienst ambassadeur voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in onze provincie.
 • Je houdt een vinger aan de pols over het Vlaams beleidskader met betrekking tot de beleidsdomein Wonen, en signaleert opportuniteiten en valkuilen. Je onderhoudt een breed professioneel netwerk en blijft zo op de hoogte van actuele trends en uitdagingen die aanleiding kunnen geven tot nieuwe onderzoeksopgaven.
 • Jouw kennis op het vlak van (residentieel en maatschappelijk) vastgoed, en projectfinanciering en -ontwikkeling van woningbouwprojecten komt bovendien uitstekend van pas bij de begeleiding van innovatieve projecten van woonactoren die door de dienst Wonen worden gesubsidieerd.

Nog steeds geïnteresseerd?

Beantwoord je dan ook aan deze criteria?

Je beschikt over minstens een masterdiploma, bij voorkeur in een richting die aansluit bij het thema Vastgoed (bijvoorbeeld vastgoed, architectuur, ruimtelijke planning, sociologie, economie) en je hebt bij voorkeur 2 jaar relevante beroepservaring.

Indien je wel voldoende relevante ervaring hebt, maar geen masterdiploma bezit (of daarmee gelijkgesteld), nodigen we jou uit om deel te nemen aan een digitale capaciteitsproef op masterniveau in de week van 9 oktober. Als je hiervoor slaagt, kan je verder solliciteren.

Jouw talenten:

 • schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: je hebt oog voor correct taalgebruik en stelt helder gestructureerde beleidsnota’s, onderzoeksrapporten en adviezen op met daarin goed onderbouwde en geïntegreerde oordelen.
 • visie en besluitvaardigheid: je hebt zicht op de actuele woonuitdagingen en beschikt over een sterke visie maar ook voldoende besluitvaardigheid zodat je zelfstandig juiste standpunten in kan nemen.
 • probleemanalyse: je legt oorzaken en verbanden in de toegewezen projecten om de juiste beleidskeuzes te maken.
 • initiatief: je neemt het initiatief om structurele problemen binnen het eigen takendomein op te lossen.
 • plannen en organiseren: je groot organisatietalent zorgt ervoor dat je efficiënt werkt en de aan jou toegewezen projecten optimaal opzet en opvolgt.
 • netwerken: je bent een gedreven netwerker en kan je boodschap zowel schriftelijk als mondeling overtuigend overbrengen.

Jouw kennis:

 • het actuele woonbeleid in Vlaanderen
 • de financiële, fiscale en juridische achtergrond van vastgoedontwikkeling
 • proces- en projectmanagement
 • alle reguliere Microsoft toepassingen (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, SharePoint).

Dan zal dit je zeker overtuigen…

Jouw salaris is gebonden aan de vooropgestelde barema’s die horen bij het niveau van de functie. Deze functie is ingeschaald op A1-niveau. Je start in salarisschaal A1a en het bruto maandsalaris ligt tussen 3.641,48 en 5.666,38 euro.

Met extralegale voordelen:

 • Maaltijdcheques van €8
 • Gratis hospitalisatieverzekering en de mogelijkheid voor je gezinsleden om hierop aan te sluiten
 • Tweede pensioenpijler
 • Aanvullende ziekteverzekering
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • 36 jaarlijkse vakantiedagen
 • Fietsvergoeding of een abonnement openbaar vervoer
 • Gebruik van dienstwagens -en fietsen voor dienstverplaatsingen
 • Personeelsvereniging die kortingen aanbiedt op tal van evenementen, cultuurprogramma's, pretparken, …
 • Sporten in en rond het provinciehuis: o.a. zwemmen, yoga, fitness
 • Afwisselend opleidingsaanbod
 • Laptop + GSM
 • Glijdende werkuren
 • Flexibele mogelijkheden voor telewerken
 • Mogelijkheid tot fietsleasing

Bekijk onze extra legale voordelen om ons uitgebreid voordelenpakket te bekijken en onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto en netto maandsalaris.

Wil je als adviseur wonen en vastgoed bij provincie Antwerpen aan de slag, dan doorloop je eerst de volgende selectiestappen:

 • Cv-screening, waar op basis van motivatie, aangetoonde ervaring op het vlak van vastgoedontwikkeling & affiniteit met betaalbaar en kwaliteitsvol wonen,… maximaal 10 kandidaten naar het volgende selectieonderdeel doorgaan.
 • Thuisopdracht en online persoonlijkheidsvragenlijst: ontvang je uiterlijk op 13 oktober
 • Competentiegericht interview en eindbeoordeling: 25 oktober in het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

Houd deze data alvast vrij in je agenda.

Meer informatie over deze onderdelen kan je hier lezen.

Waar wacht je nog op?

Je bent duidelijk geïnteresseerd. Top! Dan moet je er voor gaan.

Solliciteer ten laatste 1 oktober 2023 via de solliciteer knop. Overtuig ons met een krachtige motivatiebrief en CV waarom deze job jou op het lijf geschreven is.

Praktisch

 • We bieden je een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan.
 • Je zal werken in het provinciehuis (zeer vlot bereikbaar met het openbaar vervoer).
 • Voor meer info over de inhoud van de functie kan je terecht bij: Filip Lagiewka, diensthoofd Dienst Wonen (tel. 32 3 240 64 04 of e-mail filip.lagiewka@provincieantwerpen.be).
 • Voor meer info over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij Annelise Van der Perre, consulent werving & selectie (tel. 32 3 240 69 91 of e-mail annelise.vanderperre@provincieantwerpen.be) .