Opensource.Brussels (NoWayBack vzw) zoekt Projectcoördinator (m/v/x) opensource.brussels

Betaalde job Deeltijds Bepaalde duur
Schaarbeek
Solliciteren tot

Het project

Opensource.Brussels wil zuiver leidingwater besparen door op Brusselse bouwwerven opgepompt maar ongebruikt grondwater beschikbaar te maken voor allerlei toepassingen.

Hoe?

 • een technische opstelling ontwikkelen waardoor bruikbaar grondwater uit een tijdelijke of permanente bemalingsinstallatie op een gestandaardiseerde manier beschikbaar wordt gemaakt voor meerdere toepassingen 
 • een applicatie ontwikkelen die het netwerk van tijdelijke en permanent beschikbaar grondwater in kaart brengt voor potentiële afnemers
 • langs aanbodzijde bouwheren, aannemers en vastgoedbeheerders sensibiliseren en activeren om deze standaardopstelling toe te passen op hun werven (tijdelijke pompinstallaties) en in hun bouwwerken (permanente pompinstallaties)
 • langs vraagzijde potentiële afnemers (netheid, groendienst, bouwsector, moestuin, burger…) sensibiliseren en activeren om het beschikbare grondwater te gebruiken in hun dagelijkse activiteiten

Waarom?

Door een volledig alternatief ‘ecosysteem’ van vraag en aanbod van grondwater op elkaar af te stemmen en te coördineren (van vergunningverlenende overheid, over aannemer tot eindgebruiker) verkleinen we de druk op het natuurlijke ecosysteem. Zo werken we samen aan de duurzame ontwikkeling en veerkracht van de samenleving. Om dit te realiseren zijn we op zoek naar een gedreven projectcoördinator.

Jouw takenpakket

 • Je onderzoekt, operationaliseert en rapporteert de toepassingsmogelijkheden van bronbemalingswater bij verschillende stakeholders binnen en buiten de werf. Dit zijn in de eerste plaats Net Brussel en geïnteresseerde aannemers, maar zal zich uitbreiden naar andere gemeentelijke diensten, brandweer, Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel, … . Je hanteert daarbij een gestandaardiseerde onderzoeksmethodiek die een kwalitatief (enquête, interviews) en kwantitatief (raming van waterverbruik op basis van beschikbare metingen en inschattingen) luik omvat. Je bouwt dit operationeel onderzoek verder op hetgeen reeds uitgevoerd werd in een eerste projectcyclus.
 • Je ontwikkelt en test een gestandaardiseerde waterkraanconfiguratie die het delen van bronbemalingswater mogelijk maakt. Je houdt daarbij rekening met de verschillende gebruikersprofielen en de eigenschappen van het water, gebaseerd op de input uit het onderzoek en de raadpleging van externe deskundigen. Je werkt een ontwikkel- en teststrategie uit die kan uitgerold worden op verschillende werven. Je ontwikkelt en test een basisversie van een digitaal platform die vraag (bereid getoonde afnemers) en aanbod (bouwwerven) van bronbemalingswater bij elkaar brengt. Je bouwt dit werk verder op hetgeen reeds uitgetest werd in een eerste projectcyclus.
 • Je communiceert naar en netwerkt met (lokale) overheden, bouwsector, andere relevante sectoren, media en (belangen)organisaties.
 • Je coördineert en rapporteert inhoudelijk en financieel binnen (leidinggevende) en buiten (opdrachtgevers overheden en bedrijven) de organisatie. Dit gebeurt in onderling overleg met jouw leidinggevende (intern overleg) en externe partners (stuurgroep). Je maakt een tussentijdse evaluatie van het project en formuleert voorstellen om bij te sturen waar nodig.

Jouw profiel

 • Je hebt een diploma hoger onderwijs (bachelor of master)
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het leiden van projecten en methodieken mbt projectmanagement
 • Je bent tweetalig Nederlands en Frans (mondeling en schriftelijk)
 • Je hebt interesse in ecologie en een basiskennis van beleid, context, en wetgeving met betrekking tot (grond)water
 • Je hebt een goede basiskennis van en inzicht in techniek en relevante ICT-toepassingen (smarttechnologie, internet of things)
 • Je bent klantgericht en kan goed omgaan met mensen van verschillende culturen
 • Je plant en organiseert je werk systematisch en efficiënt
 • Je analyseert graag problemen om zo tot de essentie te komen
 • Je bent zelfsturend, gedreven, flexibel en teamgericht
 • Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail

Ons aanbod

 • Tijdelijke tewerkstelling voor een periode van 2 jaar vanaf startdatum (zo snel mogelijke indiensttreding))
 • Halftijds tewerkstelling (20u/week met een halve dag arbeidsduurvermindering per maand)
 • Verloning en arbeidsvoorwaarden volgens anciënniteit en barema milieusector PC 329.03, functieprofiel B1a
 • Maaltijdcheques, forfaitaire kostenvergoeding, gratis woon-werkverkeer
 • Mogelijkheid tot vorming en bijscholing
 • Twee extralegale vakantiedagen bovenop de legale vakantiedagen
 • Uitdagend werk in een ondernemende organisatie met toekomstgerichte en duurzame projecten (Opensource.Brussels en Bûûmplanters)
 • Collegiale sfeer

Hoe solliciteren?

CV, motivatiebrief en scan diploma sturen naar yoeri.bellemans@opensource.brussels voor 29 februari 2024. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview. Niet-geselecteerde kandidaten worden eveneens op de hoogte gebracht.

NoWayBack vzw/asbl

Opensource.Brussels en Bûûmplanters zijn twee projecten van NoWayBack vzw/asbl. De organisatie stelt zich tot doel om alle mogelijke belanghebbenden te informeren, sensibiliseren en activeren rond duurzaam beheer van ecosystemen en ecosysteemdiensten in het Brussels, Vlaams, en Waals Gewest, alsook internationaal.

Nog vragen?

Contacteer yoeri.bellemans@opensource.brussels of 0498 67 38 82.