Natuurpunt vzw zoekt Projectcoördinator LIFE Wetlands4Cities

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Sector: Milieu
Solliciteren tot

Wil je meewerken aan meer natuur en biodiversiteit en het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering? Wil je je graag professioneel engageren in de grootste natuurvereniging van Vlaanderen? En zit het coördineren van projecten voor het herstel en de ontwikkeling van Europe topnatuur en natuurlijke klimaatbuffers in jouw genen? Dan is deze functie op jouw lijf geschreven!

Wat is Natuurpunt?

Kom hier meer te weten over de waarden, de missie en de structuur van Natuurpunt.

 

Wat ga je doen?

Je bent de coördinator van het Europese klimaatbuffer- en natuurherstelproject LIFE Wetlands4Cities. Deze coördinatie voer je uit in nauwe samenwerking met de andere projectpartners in Vlaanderen en Nederland, collega’s van de dienst Planning & Projecten en vrijwilligers. Dit houdt in:

 • Je zorgt voor de algehele opvolging van het project en voor het behalen van de projectdoelstellingen van LIFE Wetlands4Cities binnen de projectbegroting en voorziene tijdsmarges en zorgt voor de frequente rapportages van de voortgang van de diverse projectactiviteiten.
 • Je zorgt dat alle noodzakelijke rapporten, indicatortabellen en andere documenten tijdig aan de Europese Commissie kunnen bezorgd worden.
 • Je bereidt de stuurgroep/het partneroverleg voor en zit die voor zoals voorzien in de organisatiestructuur van het LIFE-project.
 • Je fungeert als het aanspreekpunt voor de andere partners van het LIFE-project.
 • Je rapporteert regelmatig intern en extern over het project, in het bijzonder inzake de verplichte voortgangsrapportages en jaarlijkse monitoringbezoeken van vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het monitoringbureau.
 • Je organiseert overleg met lokale/regionale stakeholders.
 • Je staat in voor de monitoring van de projectactiviteiten in afstemming met de lokale en internationale doelstellingen van het project en het tijdig bijsturen in overleg met alle betrokkenen.

 

Je staat in voor de coördinatie van de voorziene acties voor klimaatadaptatie/mitigatie en habitatherstel en dit in nauw overleg met de consulenten natuurplanning van de Dienst Planning & Projecten:

 • Je maakt een planning op om de werken vlot te kunnen starten en efficiënt uit te voeren.
 • Je coördineert met het projectteam de werken en stuurt na overleg bij waar nodig.
 • Je houdt de geplande deadlines in het oog en volgt de noodzakelijke werkprocedures op.

Je bent verantwoordelijk voor de communicatie-acties zoals voorzien in het project. Dit houdt in:

 • Je communiceert over de projecten op lokaal en internationaal niveau in het Nederlands en Engels; in samenwerking met je collega’s van de projectteams en de Diensten Communicatie en Beleid.
 • Je bent verantwoordelijk voor de sociale media en andere communicatiekanalen van beide projecten binnen Natuurpunt en zorgt voor input in de internationale communicatie van LIFE Wetlands4Cities.
 • Je zorgt dat de voorziene folders, informatiepanelen e.d. tijdig gepubliceerd en verspreid worden.
 • Je ondersteunt de organisatie van de voorziene conferenties en regionale evenementen.

Je gaat actief op zoek naar nieuwe mogelijkheden om projecten rond habitat- en ecosysteemherstel en gebiedsgerichte klimaatwerking met een focus op wetlands uit te werken en te schrijven in nauw overleg met de betrokken medewerkers van de Dienst Planning & Projecten.

Je neemt actief deel aan internationale overlegmomenten, workshops, conferenties en onderhoudt en stimuleert contacten met de projectpartners en andere externe betrokken.

Je stimuleert netwerkingsinitiatieven, onderhoudt en stimuleert contacten met de projectpartners en andere externe betrokkenen. Je legt de basis voor het stimuleren van activiteiten gericht op transfereerbaarheid en repliceerbaarheid van de acties en resultaten.

 

Wie ben jij?

 • Je bent gemotiveerd om voor een natuurbehoudsvereniging te werken.
 • Je hebt talent voor organiseren, bent resultaatgericht, hebt zin voor initiatief, bent klantgericht naar vrijwilligers toe, bent in staat om zelfstandig te werken en met deadlines om te gaan en verantwoordelijkheid op te nemen.
 • Je hebt ervaring met de coördinatie van grootschalige, complexe natuur- en klimaatbufferprojecten.
 • Veldecologische kennis en kennis van het natuurherstel en natuurontwikkeling, in het bijzonder m.b.t. venen en wetlands, zijn zeer belangrijke pluspunten, evenals vertrouwdheid met de Vlaamse en Europese wetgeving rond natuurbehoud.
 • Je hebt een degelijke kennis van de Engelse taal en kan je hierin vlot uitdrukken, zowel gesproken als geschreven en bent bereid om deel te nemen aan buitenlandse netwerkinitiatieven en overlegmomenten.
 • Je hebt ervaring met onderhandelingen en kunt met diverse stakeholders in dialoog gaan.
 • Je hebt een uitstekende vrijwilligersreflex en zeer goede communicatievaardigheden.
 • Je beschikt over een master diploma richting biologie, bio-ingenieur of projectmanagement of gelijkwaardig door ervaring.

 

Wat bieden wij?

We bieden een (voltijds/deeltijds) arbeiders/bediendencontract van onbepaalde duur met 3 jaar werkzekerheid.

Over de overige arbeidsvoorwaarden vind je hier alle nodige informatie.

Hoe solliciteren?

Solliciteer online met cv en motivatiebrief via http://www.natuurpunt.be/solliciteren met code “PP2401b Wetlands4Cities”.

Selectieprocedure

Wij hanteren een objectieve selectieprocedure en selecteren de kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden ongeacht leeftijd, geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, afkomst, nationaliteit, geloofsovertuiging, fysieke beperkingen

 

Meer informatie?

Heb je extra vragen over de functie? Neem dan contact op met Landers Wantens – celverantwoordelijke projecten 0490-11.31.93 lander.wantens@natuurpunt.be of Stefan Versweyveld – diensthoofd planning en projecten 015-29.72.59, stefan.versweyveld@natuurpunt.be.

Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure of het algemene personeelsbeleid? Neem dan contact op met: Annelies Ceuppens - medewerker HR via +32 (0) 15 297 219 of annelies.ceuppens@natuurpunt.be.

 

Privacyverklaring

Natuurpunt hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. Meer hierover lees je in de privacyverklaring voor sollicitanten.