Nationaal Park Brabantse Wouden zoekt Coördinator

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Solliciteren tot

Vacature:  Coördinator Nationaal Park Brabantse Wouden Vlaanderen vzw

Onze organisatie

De vzw Nationaal Park Brabantse Wouden Vlaanderen vzw is een pas opgerichte organisatie die zich richt op het beschermen, versterken en verbinden van de bossen en de open natuur in 12 gemeenten in Vlaams-Brabant. Dit verweven landschap bestaat uit natuurgebied, landbouwgebruik en woonweefsel en is als natuurlijk erfgoed van onschatbare waarde voor de biodiversiteit en het welzijn van de gemeenschap.

De NPBWV is een netwerkorganisatie tussen de vele actoren die in dit gebied actief zijn rond ‘de ruimte’ in al haar facetten (stedenbouw, natuur, milieu, water, landbouw, klimaat …) waaronder de bevoegde overheden op alle bestuursniveaus, maar ook vrijwilligers, NGO’s, bedrijven en kennisstellingen.

De NPBWV zal wisselend optreden als inspirator, innovator, coördinator of uitvoerder van projecten.

De NPBWV zoekt een gedreven coördinator om dit Nationaal Park samen met de leden van de vzw uit de grond te stampen en te leiden.

Taken en verantwoordelijkheden

Als coördinator ben je verantwoordelijk voor:

 • het operationeel uitbouwen en dagelijks leiding geven aan een organisatie ‘parkteam’ van 5 à 10 VTE met expertises in biodiversiteit, erfgoed, landbouw, toerisme, projectmanagement ....
 • het implementeren van de strategische visie en doelstellingen van het nationaal park; deze zijn opgenomen in het masterplan.  

  vr_2023_1310_doc.1349-8_erkenning_nationaal_park_-_bijlage.pdf (natuurenbos.be)
 • het uitbouwen van het Nationaal Park tot een positief wervend project dat concrete resultaten boekt op het terrein via een waaier aan eigen projecten en via steun aan projecten van de andere actoren die werkzaam zijn in het gebied; een long list van project is beschikbaar in het operationeel plan. 

  vr_2023_1310_doc.1349-9_erkenning_nationaal_park_-_bijlage.pdf (natuurenbos.be)
 • het identificeren van mogelijkheden voor fondsenwerving door private partners en het nastreven van overheidssubsidies voor duurzame financiering.
 • het coördineren van de processen en de doorstroming van de inhoudelijke trajecten en het bewaken van de kwaliteit ervan.
 • het opstellen en beheren van het budget van de vzw NPBWV.

 

Als coördinator ga je in overleg met:

 • overheidsinstanties, non-profitorganisaties, en lokale belanghebbenden.
 • wetenschappers en onderzoekers om de maatschappelijke doelen van de vzw te waarborgen.
 • de twee zustergebieden in het Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest.

 

Als coördinator bereid je voor en neem je deel aan:

 • De algemene vergadering van de vzw NPBWV die vier keer per jaar vergadert en inhoudelijke beslissingen neemt voor het park, projectfiches en budgetten goedkeurt.
 • Het bestuursorgaan van de vzw NPBWV dat acht keer per jaar vergadert en verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding en operationele opvolging.
 • De initiatiefgroep binnen de vzw die samen met het parkteam de projecten inhoudelijk voorbereidt.

Profiel

Als coördinator

 • heb je minstens vijf jaar aantoonbare ervaring in leidinggevende functies;
 • bezit je over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • geef je blijk van sterk, coachend leiderschap;
 • beschik je over sterke onderhandelingsvaardigheden en het vermogen om effectieve relaties op te bouwen met de diverse belanghebbenden met al hun gevoeligheden en weerstanden;
 • kan je projecten resultaatgericht managen;
 • ben je flexibel qua werkplek (12 gemeenten) en werktijd (avondvergaderingen).

 

Je hebt een streepje voor als je

 • een studieachtergrond hebt in milieuwetenschappen, natuurbehoud, bedrijfskunde of gerelateerde vakgebieden;
 • je vlot kan uitdrukken in het Frans en Engels;
 • werkervaring hebt in complexe organisaties op de doorsnede tussen overheden, bedrijven en vrijwilligers;
 • werkervaring hebt in organisaties die werken rond landschap, erfgoed of natuurreservaten;
 • een gecombineerde werkervaring hebt binnen een openbaar bestuur, NGO’s en de private sector.

 

Wat hebben we te bieden?

 • een uitdagende en bevredigende functie waarin je een cruciale rol speelt in het behoud van ons nationaal erfgoed;
 • een functie met een hoge maatschappelijke relevantie;
 • een competitieve vergoeding, aantrekkelijke secundaire en extralegale arbeidsvoorwaarden;
 • mogelijkheden voor professionele ontwikkeling (opleiding, netwerking, nationale en internationale contacten).

 

Reageren?

De functie start zo spoedig mogelijk en uiterlijk op 1 juli 2024.

De sollicitatieprocedure bestaat uit 2 delen, een assessment met betrekking tot je leidinggevende capaciteiten en een jurygesprek.

Stuur je sollicitatiebrief (geef daarin ook duidelijk aan welk aspect van het masterplan voor het Nationaal Park voor u het belangrijkste is en waarom) en curriculum vitae ten laatste op 28/04/2024 naar info@brabantsewouden.be. Vermeld duidelijk "Sollicitatie Coördinator Nationaal Park Brabantse Wouden" in het onderwerp van je e-mail.

 

De vzw Nationaal Park Brabantse Wouden Vlaanderen streeft naar diversiteit en moedigt kandidaten van alle achtergronden aan om te solliciteren.