Leefmilieu zoekt Projectbeheerder·ster (m/v/x) (Ref. 2022-A101)

Betaalde job Deeltijds Bepaalde duur
Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je gaat aan de slag in de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame Gebouwen, in het departement Transitie van de professionelen.

Functie

Je komt terecht in de dienst « projectenbegeleiding » De opdracht van deze dienst bestaat erin voorzieningen te ontwikkelen die de bouwprofessionals in het Brussels Gewest aanmoedigen duurzame-bouwprojecten te verwezenlijken die beantwoorden aan de ambities van Renolution of hiervan een voorproefje zijn. Deze voorzieningen bestaan uit een aanbod van technische diensten en economische steun. Daarnaast is de dienst verantwoordelijk voor het opzetten van de voorzieningen die het mogelijk maken dat de energiegemeenschappen op het grondgebied van het Gewest worden ontplooid. In tegenstelling tot de andere voorzieningen is deze voorziening ook gericht op Brusselse particulieren.

Het is in dit kader dat Leefmilieu Brussel deelneemt aan het project JPI Urban Europe Citizens4PED.

Je neemt deel aan dit project dat wil bijdragen tot de ontwikkeling van Positive Energy Districts (PED) in 4 bestaande wijken (2 in Brussel, 1 in Oostenrijk en 1 in Italië), rekening houdend met verschillende dimensies: techno-energetisch, sociaal-economisch en institutioneel/politiek.

Aangezien billijkheid een van de uitdagingen van de energietransitie is, zal dit een belangrijk aandachtspunt van het project zijn. Evenals de betrokkenheid van gebruikers en belanghebbenden in alle stadia van de ontwikkeling van de PED (planning, uitvoering en exploitatie). Het doel van het project is de kennis over processen ter ondersteuning van transities te vergroten en de reproduceerbaarheid van goede praktijken te waarborgen, door richtsnoeren te ontwikkelen voor de planning, het ontwerp, de uitvoering en de follow-up van PED.

Als projectbeheerder·ster zal je:

 • de belemmeringen voor de ontwikkeling van de PED onderzoeken en steunmechanismen identificeren, met betrekking tot het institutionele kader, het energiebeleid en de bijhorende regelgeving (delen van energie en energiegemeenschappen, regelgeving, groenestroom­­certificaten, warmte­netten, het Lucht- Klimaat- Energieplan ...), stedelijk beleid en ruimtelijke ordening, en de daaruit voortvloeiende regelgeving;
 • de kaders en het beleid van de verschillende belanghebbenden bij het project vergelijken (Brussels Gewest, Oostenrijk, Italië);
 • de haalbaarheid en doeltreffendheid van de stedelijke ruimtelijke strategie voor de energie- en klimaattransitie bestuderen, op het niveau van de wijken en het Brussels Gewest;
 • zorgen voor de specifieke reporting (inclusief het opstellen van verslagen) voor Europese projecten, ter attentie van de Europese Commissie;
 • zorgen voor de uitwisseling van informatie over het project, zowel op het niveau van de dienst, Leefmilieu Brussel als met de partners van het project.

Profiel

Diploma*

Master

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Minimaal 1 jaar ervaring met projectbeheer

Kennis

 • Goede kennis van het Brusselse institutionele kader, de regelgeving rond energie, stedenbouw en ruimtelijke ordening en de Brusselse actoren op deze verschillende gebieden.
 • Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kan je in het Frans uitdrukken.
 • Vlot in geschreven en gesproken Engels (werktaal in een Europees project).
 • Informaticakennis: Office Suite.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract met 80% uurrooster, dat wordt beëindigd bij de stopzetting van de financiering van het project JPI Urban Europe (geschatte duurtijd 24 maanden) met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 06/02/2023 (cv en motivatiebrief) via https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/59715/gestionnaire-de-projet-h-f-x--ref-2022-a101-/

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”