Leefmilieu zoekt Milieuvergunningen- en dossierbeheerder·ster (m/v/x) (Ref.:2023-V2)

Betaalde job Voltijds Bepaalde duur
Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Vergunningen en Partnerschappen, departement Vergunningen Lucht Afval.

Functie

De beheerder·ster van milieuvergunningen beheert verschillende soorten van dossiers rond milieuvergunningen door de technische bepalingen te integreren die voortvloeien uit de doelstellingen van de afdeling. Enkele voorbeelden van types van dossiers die zullen worden beheerd: milieuvergunningen, -audits en -erkenningen ...

In Brussel zijn asbestverwijderingswerken onderworpen aan een milieuvergunning of een voorafgaande aangifte, waardoor het ‘asbestrisico’ vooraf in kaart kan worden gebracht en deze ‘risicovolle activiteit’ beter kan worden gecontroleerd in een stad waar elke werf altijd dicht bij de bevolking ligt.

Taken

Als milieuvergunningen- en dossierbeheerder bied je administratieve ondersteuning en beheer je dossiers rond de ordonnantie milieuvergunningen zoals erkenningen, registraties en milieuvergunningen (in het bijzonder asbestmilieuvergunningen):

 • Je bent verantwoordelijk voor het afleveren van milieuvergunningen (of een aangifte), in het bijzonder voor asbestverwijderingswerken ... Deze administratieve vergunningen bevatten technische bepalingen die een exploitant moet naleven zodat zijn activiteit geen hinder of gevaar vormt voor het leefmilieu, de gezondheid of de veiligheid van de bevolking.
 • Je bent verantwoordelijk voor de afgifte van erkenningen en registraties.
 • Je analyseert en controleert de inhoud van de aanvraagdossiers in het licht van de geldende wetgeving.
 • Je wordt geacht de site te bezoeken (vóór de aanvang van de werken) om te controleren of de gegevens uit het dossier correct zijn.
 • Je werkt mee aan de evaluatie van de impact van de vergunningsaanvraag op de milieu-en technische aspecten.
 • Je beslist of je de vergunning toekent, weigert of aanvullende informatie vraagt.
 • Je legt geschikte uitbatingsvoorwaarden vast.
 • Je beheert de administratieve taken die aan de organisatie van je werk verbonden zijn.

Profiel

Diploma*

Bachelor bij voorkeur in de wetenschappen.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Ervaring met het administratief en technisch beheer van milieuvergunningen is een troef.
 • Ervaring op het gebied van asbest is een troef.

Kennis

 • Je drukt je, zowel mondeling als schriftelijk, op een duidelijke en verstaanbare manier uit in het Frans.
 • Je bent vertrouwd met het Brussels stadsweefsel.
 • Je hebt een goede kennis van het Brussels, federaal en Europees institutioneel landschap.
 • Je hebt kennis van MS Office.
 • Je kent de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Een rijbewijs B is een pluspunt.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een voltijds vervangingscontract (van 1/05/2023 t.e.m. 30/04/2024) met mogelijkheid tot een verlenging
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris B101 in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

 

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 06/04/2023 (cv en motivatiebrief verplicht) via https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/84034/gestionnaire-de-dossiers-et-de-permis-d-environnement-h-f-x--ref-2023-v2-/

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”