Leefmilieu zoekt Diensthoofd Info en Evenementen (m/v/x) (Ref. 2022-B8)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Communicatie, Algemene aankopen en onthaal, departement Content en Tools.

Functie

Leefmilieu Brussel evolueert snel op het vlak van de digitalisering en modernisering van haar externe communicatie en zijn “touchpoints”. In die domeinen zijn er voor ons tal van uitdagingen. Het hoofd van de dienst Informatie & evenementen speelt in dat verband een zeer belangrijke rol. Je zal verantwoordelijk zijn voor een ploeg van 8 personen.

De opdracht van de dienst Informatie & evenementen is het team te helpen bij het beantwoorden van vragen van burgers, maar ook de procedures en guidelines in te voeren en te beheren om de kwaliteit van het werk te verzekeren en het nodige materiaal te beheren voor de organisatie van onze interne evenementen.

Taken :

Diensthoofd (50% van de tijd):

 • Je rapporteert aan het departementshoofd Content & Tools en werkt samen een strategische visie van jullie opdrachten uit.
 • Je neemt actief deel aan de algemene digitaliseringsstrategie van het instituut door een plan voor te stellen om het aandeel antwoorden via de sociale media te doen stijgen.
 • Je neemt actief deel aan de uitvoering van de globale externe communicatiestrategie.
 • Je beheert het budget, de overheidsopdrachten, plant en coördineert de activiteiten, verdeelt de taken, volgt het werk van de teamleden op en stelt jaarlijks balansen/activiteitenverslagen op.
 • Je werkt, in nauwe samenwerking met je team, de ontwikkeling ervan uit.
 • Je organiseert en motiveert het team en ziet er daarbij op toe dat de medewerkers zichzelf kunnen ontplooien.
 • Je vertegenwoordigt extern het team en onderhoudt nauwe banden met de verschillende personeelsleden van Leefmilieu Brussel.
 • Je werkt op transversale wijze samen met de andere diensten, departementen en afdelingen.

Antwoorden aan burgers (40% van de tijd):

 • Je coördineert, voor jezelf en je teams, de briefings van de teams over de onderwerpen die prioriteit hebben en/of actueel zijn.
 • Je voert een reeks KPI’s in en zorgt ook voor de rapportering ervan.
 • Je brengt je overste en de projectbeheerders op de hoogte als iets niet naar behoren gaat of als er steeds dezelfde vragen worden gesteld waarop er geen antwoord is.
 • Je volgt mee de door Leefmilieu Brussel gerealiseerde projecten.
 • Je beantwoordt de vragen van burgers via verschillende kanalen: e-mail, telefoon en op bepaalde sociale media (momenteel: Facebook en Twitter).

Evenementenbeheer (10% van de tijd):

 • Je coördineert diegene die de voorraad en het materiaal voor evenementen van Leefmilieu Brussel beheert en zorgt ervoor dat de inventaris goed wordt bijgehouden.
 • Je coördineert de informatiestanden tijdens evenementen in Brussel en bemant deze ook mee.

Profiel

Diploma* Bachelor bij voorkeur in Communicatie.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Minstens 1 jaar ervaring met teams aansturen

Kennis

 • Goede kennis van hoe een callcenter werkt.
 • Goede redactionele vaardigheden (structuur, spelling, stijl enz.)
 • In staat zijn om processen in te voeren en te volgen.
 • In staat zijn om de nuttige gegevens uit cijfergegevens te halen en een analyse op te stellen.
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.
 • Goede kennis van teammanagementtechnieken.
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Informaticakennis: Microsoft 365

Troeven

 • Beheersing van schrijftechnieken die specifiek zijn voor websites en sociale media.
 • Informaticakennis: Nixxis of andere telefooncentrale, Hermès, database van gebruikersgegevens.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je kunt een team stimuleren en motiveren door je leiderschapsstijl aan te passen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris B101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 05/02/2023 (cv en motivatiebrief) via https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/81997/chef-fe-du-service-info--evenements-h-f-x--ref-2022-b8-/

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”