Leefmilieu Brussels zoekt Projectbeheerder·ster (m/v/x) (Ref.2023-A37)

Betaalde job Voltijds
Brussel
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Gewest in transitie, Laboratorium luchtkwaliteit en Monitoring, departement Omgeving en burgers in transitie & Good Food, Dienst Omgeving en burgers in transitie.

Functie

De dienst Omgeving en burgers in transitie bestaat uit 2 projectteams met heel verschillende opdrachten:

 • een team dat zich richt op het ondersteunen van de transitie van burgercollectieven en gemeenten & OCMW's, voornamelijk via de projectoproep, inclusief financiële ondersteuning en begeleiding;
 • een team dat zich richt op kwesties van het grondgebied met betrekking tot milieu-uitdagingen.

Je komt terecht in het team dat zich richt op de ondersteuning van de transitie van burgercollectieven.
Je werkt samen met de andere leden van het team aan de projectoproep ‘Vooruit met de wijk’. (Meer info via deze link: https://vooruitmetdewijk.brussels/)

 • Je werkt mee aan de organisatie van de projectoproep.
 • Je denkt mee over de toekomstige ontwikkeling van het project, om er een project van te maken met een echte ecologische, sociale en zelfs economische impact.
 • Je helpt burgers mobiliseren, in al hun socioculturele diversiteit, om hen aan te moedigen deel te nemen aan de projectoproep ‘Vooruit met de wijk’. Dat houdt in:
  • het ontwikkelen en coördineren van de implementatie van een mobiliseringsstrategie;
  • het ontwikkelen en beheren van mobiliseringstools;
  • het bijwerken van de website en beheren van sociale netwerken.
 • Je biedt transversale ondersteuning aan het ‘Vooruit met de wijk’-team, afhankelijk van de behoeften en prioriteiten.

Concreet:

 • Je zorgt voor de naleving van de verplichtingen, termijnen en budgetten.
 • Je organiseert, neemt deel aan en leidt vergaderingen en evenementen.
 • Je beheert de administratieve taken die aan de organisatie van je werk verbonden zijn.
 • Je waakt over de correcte uitvoering van de administratieve taken, over het correct omgaan met de informatie en het goede beheer van de documenten die nodig zijn om de opdracht goed uit te voeren.
 • Je brengt verslag uit aan de hiërarchie: verslagen en nota's opstellen en delen.

Profiel

Diploma*

Master

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring met projectbeheer.

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

Kennis

 • Goede kennis van burgerparticipatieprocessen, faciliteren en mobiliseren.
 • Goede beheersing van Microsoft 365.
 • Goede kennis van Excel (gegevensbanken ...).
 • Je kent de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van bepaalde duur (2 jaar) met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101 in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 02/10/2023 (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”