Leefmilieu Brussel zoekt Ingenieur - Controleur van de EPB-kwaliteit (m/v/x) (Réf. 2023-IR1)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Plaats van tewerkstelling: Havenlaan 86C
Sector: Energie Klimaat Milieu Mobiliteit / Transport Natuur / Bos
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

 

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen, departement Werken PEB, dienst Front-office.

 

Functie

 

Je gaat aan de slag in de onderafdeling EPB van de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen die de renovatiestrategie Renolution heeft opgesteld. Deze strategie beoogt een drastische beperking van de broeikasgasemissies en de milieu-impact van het bestaande gebouwenpark op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De onderafdeling EPB is verantwoordelijk voor de uitvoering van een ambitieuze EPB-reglementering die toelaat de doelstellingen van morgen te bereiken. Daartoe bepaalt ze de eisen en bezorgt de toe te passen procedures en berekeningsmethodes, de tools en softwareprogramma's die nodig zijn voor de uitvoering van de EPB-reglementering. Meer info: https://renolution.brussels/

 

Als deskundige inzake energieprestaties van gebouwen zal je de belangrijke functie van kwaliteitscontroleur uitoefenen. Je onderzoekt de naleving van procedures qua vorm en afwijkingen en onregelmatigheden in EPB-certificaten en EPB-aangiften om de kwaliteit van de uitgevoerde handelingen te garanderen. Je begeleidt ook de door Leefmilieu Brussel erkende actoren op het vlak van EPB, wat voornamelijk bestaat uit een gepersonaliseerde begeleiding om hen te helpen hun praktijk te verbeteren.

 

In deze functie moet je een grondige kennis en begrip hebben van de EPB-regelgeving en in staat zijn om proactief informatie hierover te verstrekken aan de betrokken partners.

 

Je krijgt de volgende taken binnen een multidisciplinair team:

 • Je controleert de relevantie van de technische elementen en de naleving van de wettelijke regels in de handelingen met betrekking tot EPB-werkzaamheden.
 • Je ondersteunt en werkt actief samen met de erkende EPB-adviseurs die deze handelingen hebben opgesteld om twistpunten op te helderen en hen aan te moedigen hun praktijk te verbeteren.
 • Je gaat ter plaatse om vaststellingen te doen of metingen uit te voeren om de betwiste elementen te bevestigen.
 • Je verleent ondersteuning aan de kwaliteitscontrole van het werk van het gemeentepersoneel dat zich bezighoudt met EPB.
 • Je stelt individuele rapporten op voor elke gecontroleerde erkende partij en helpt bij het opstellen van statistieken.
 • Je neemt deel aan het opstellen van pedagogische documenten voor EPB-adviseurs.
 • Je draagt bij tot de verbetering van de interne procedures en beheertools op basis van de door jou vastgestelde aandachtspunten.
 • Omdat je werkt in een domein dat voortdurend evolueert, moet je je als professional blijven ontwikkelen. Je ontwikkelt je expertise in de wetgeving, technieken en praktijk van de EPB-beroepen.

 

Profiel

 

Diploma*

Master in burgerlijk ingenieur of bio-ingenieur, bij voorkeur met een specialisatie in bouw of architect.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

 

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring in het domein van EPB of bouw.

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

 

Kennis

 • Door de digitale transitie in onze samenleving en bij de overheidsdiensten zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale informatie en IT-hulpmiddelen te gebruiken en bent bereid om je digitale vaardigheden te ontwikkelen.
 • Kennis van IT-tools: Microsoft Office
 • Kennis van de EPB-reglementering.
 • Kennis van de bouwsector is een troef.
 • Je behandelt dossiers en je leidt vergaderingen in de twee talen. Je communiceert vlot in het Frans en in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

 

 

Aanbod

 

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A111 Irin overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

 

Geïnteresseerd?

Solliciteer via onze site (cv en motivatiebrief).

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

 

Solliciteer Nu